Zijnspsychologie

Zijnspsychologie

Op deze pagina vind je informatie en inspiratie over de MindView
Zijnspsychologie

Zijnspsychologie betekent dat je je laat voeden van binnenuit. Je zoekt niet buiten jezelf naar verlichting en vervulling, maar vindt de bron in jezelf.

BESCHRIJVING

1 Inleiding
2 Dimensie van het persoonlijk denken
3 Dimensie van het zijn
4 Oorzaak mentaal lijden
Inleiding

Inleiding

‘Zelfcoachen’ betekent dat je je laat voeden van binnenuit. Je zoekt niet buiten jezelf naar verlichting en vervulling, maar vindt de bron in jezelf. Daar gaat vaak een zoektocht in de buitenwereld aan vooraf. Gaandeweg kom je erachter dat banen, relaties, financiële zekerheid je niet kunnen brengen wat je zoekt. Je realiseert je dat vervulling en verlichting uiteindelijk niet zijn te vinden in de dimensie van de wereld

Dat is het moment waarop de zoektocht je naar binnen leidt. Je komt tot de realisatie dat we als mens de dimensie van onze binnenwereld ervaren. Alle gedachten en emoties die voorbijtrekken. Onze prettige en onprettige herinneringen. Onze concepten over onszelf en de wereld die zich in de loop van ons leven hebben ontwikkeld. De oude gedachten- en gedragspatronen waar we in vervallen. Maar ook de nieuwe inzichten en ideeën die opwellen en in ons vorm krijgen. Het is de dimensie van het persoonlijke denken.

Inleiding
Dimensie van het persoonlijk denken

Dimensie van het persoonlijk denken

Verlichting zoeken in de dimensie van het persoonlijke denken betekent dat je de inhoud van je persoonlijke gedachtesysteem onderzoekt om deze te kunnen transformeren. Wat zijn de oude patronen waar je last van hebt? Welke belemmerende overtuigingen kun je doorzien, en vervangen door andere overtuigingen? Hoe kun je oude wonden helen door bloot te leggen waar ze zijn ontstaan? In deze dimensie maak je gebruik van methoden en technieken om jezelf te helen. Op dit platform zijn veel van dit soort methoden te vinden.

Dimensie van het persoonlijk denken
Dimensie van het zijn

Dimensie van het zijn

In de binnenwereld is nog een diepere dimensie van die van het persoonlijke denken. Het is de dimensie van het ‘zijn’. Deze dimensie is niet aangetast of beïnvloed door het persoonlijke denken. Het is het bewustzijn dat aanwezig is als stille waarnemer van alle gedachten die je ooit hebt vastgepakt, en alle ervaringen waarmee je je hebt geïdentificeerd. Het is je vormloze, spirituele essentie, die onvergankelijk en onveranderlijk is. Het is de innerlijke stilte van waaruit je gevoed wordt door een intelligentie die jouw persoonlijke intellect overstijgt. Het is de bron van wijsheid en liefde die je zelf ten diepste bent. In de dimensie van het zijn kom je tot de realisatie dat je al bent wat je zoekt. Helen betekent in deze dimensie dat je ziet dat je voorbij de pijn van je persoonlijke denken altijd heel bent.

Bron afbeelding: Eline Sluys

Dimensie van het zijn
Oorzaak mentaal lijden

Oorzaak mentaal lijden

Mentaal lijden ontstaat op het moment dat we vasthouden aan pijnlijke gedachten over het verleden, het heden of de toekomst. We hebben het vermogen om ons het verleden opnieuw voor te stellen. We kunnen in het heden betekenis geven aan wat voorligt. En we kunnen voorstellingen maken over de toekomst. Als we ons afschuwelijke gebeurtenissen opnieuw voorstellen, jagen die ons angst aan. Hetzelfde geldt voor nare gebeurtenissen die we vrezen. En wat er in het heden gebeurt, kan via ons vermogen om te denken een beangstigende lading krijgen.

Oorzaak mentaal lijden
1 Illusie van het denken
2 De Illusie doorzien
3 Je bewust worden van je bewustzijn
4 Beseffen wat er al is
Illusie van het denken

Illusie van het denken

We hebben de neiging om voorstellingen die ons angst aanjagen vast te houden, zodat we ze kunnen bevechten, interpreteren, of ermee dealen. We denken dat onze negatieve emoties ons iets vertellen over de toekomst, over wat anderen van ons denken, of over wie we zijn als persoon. Daarom willen we ze graag controleren. Maar ze vertellen ons alleen maar wat we geloven over de toekomst, onszelf en anderen.
Er is niets dat we kunnen doen om te voorkomen dat het leven in ons brein angstige herinneringen en projecties triggert. Maar ze hoeven niet tot lijden te leiden als je begrijpt wat die herinneringen en projecties zijn: gedachten die vanzelf weer zullen verdwijnen als je ze niet vastpakt en ze je geen angst laat aanjagen.

Illusie van het denken
De Illusie doorzien

De Illusie doorzien

Als mensen gaan zien dat hun ervaring gecreëerd wordt door hun eigen denken dat tot leven wordt gebracht door hun bewustzijn, dan worden ze zich bewust van hun eigen vermogen om hun angstige gedachten te laten rusten. Er is niets wat we kunnen doen om het verleden te veranderen of te fiksen. Maar we kunnen wel wakker worden uit de ban van ons angstige denken, en terugkeren in het hier-en-nu. Door de nare emoties die het denken genereert op te vatten uitnodiging om ze te aanvaarden, met rust te laten, en zo te laten passeren.

De Illusie doorzien
Je bewust worden van je bewustzijn

Je bewust worden van je bewustzijn

Bij de dimensie van het zijn gaat het niet om methoden, maar om inzicht in onze ware natuur die vormloos, onvergankelijk en onveranderlijk is. We zien deze ware natuur over het hoofd, omdat we gehypnotiseerd zijn door de wereld van de vormen, en door het drama van onze gedachten, gevoelens, sensaties en waarnemingen. Zolang we ons identificeren met deze ervaringen, emoties en gedachten, lijkt het alsof we gedoemd zijn om op de automatische piloot oude patronen te herhalen. Maar we kunnen loskomen van deze identificatie. We kunnen ons bewust worden van het bewustzijn dat aanwezigheid is als stille waarnemer van alle gedachten die we ooit hebben vastgepakt, en alle ervaringen waarmee we ons hebben geïdentificeerd.

Je bewust worden van je bewustzijn
Beseffen wat er al is

Beseffen wat er al is

Je bewust worden van het bewustzijn voorbij het persoonlijke denken, is geen kwestie van iets doen, streven of proberen. Innerlijke rust en vrede vind je niet in de dimensies van de wereld en je persoonlijke gedachtesysteem. Het een kwestie van beseffen wat er al is; de realiteit van het zijn achter het illusoire zelf. 

Ieder gevoel van angst, tekortschieten, onzekerheid, ergernis, boosheid is een projectie van je eigen onzekere denken. Iedere keer dat je je kramp als zodanig herkent, word je wakker uit de illusie van je persoonlijke denken. Van je angstige ego. Je keert terug in het hier-en-nu, ontwaakt uit het drama van je gedachten.

Beseffen wat er al is
1 Meditatie
2 Mindfulness
3 Kwantumfysica
4 Non-Dualiteit
Meditatie

Meditatie

Meditatie wordt al eeuwenlang door verschillende levensbeschouwelijke stromingen en filosofieën als een manier gezien om je geest tot rust laten komen, en zo in een heldere ‘state of mind’ te raken.

Meditatie
Mindfulness

Mindfullness

Mindfulness betekent dat je gewaar bent wat zich in en om jou heen afspeelt. Als je volledig aanwezig bent in het huidige moment, kun je alles accepteren zoals het is, zonder strijd en weerstand.

Mindfullness
Kwantumfysica

Kwantumfysica

Nieuwe inzichten vanuit de kwantumfysica suggereren dat de materiele wereld die we denken waar te nemen niet fundamenteel is, maar van moment tot moment gegenereerd wordt in ons gedeelde bewustzijn.

Kwantumfysica
Non-Dualiteit

Non-Dualiteit

Non-dualiteit is de zienswijze dat de afzonderlijke dingen die we lijken te zien illusies zijn: er zijn geen afzonderlijke, losstaande dingen. Alles is verbonden met alles. Het universum is één proces.

Non-Dualiteit

INFOGRAPHICS

Infographic 1

Infographic 2

Infographic 3

Infographic 4

VIDEOS

Relax Your Mind – One Of The Best Speeches Of All Time By Alan Watts

Philosopher and spiritual teacher, Syd Banks, talks about how our reality changes when we look within.

 

The cause of all suffering – what is the work of Byron Katie?

The true cause of anxiety and how to overcome it.

How the whole of reality can be explained without reference to any postulated universe outside mind.

Nam pretium turpis et arcu. Duis arcu tortor, suscipit eget, imperdiet nec, imperdiet iaculis, ipsum. Sed aliquam ultrices mauris. Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. 

PODCASTS

Dr. Bill Pettit on chronic mental stress – Real Change Podcast

 Leer met lichtheid naar je ego kijken

VERDIEPENDE ARTIKELEN

‘Psychologie moet zich óók door de mystiek laten inspireren’

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

INSPIRATOREN

Eckhart Tolle raakte na een moeilijke jeugd in een depressie, en onderging vervolgens een innerlijke transformatie. Deze ervaring gaf hem een innerlijke rust die hem sindsdien nooit meer heeft verlaten. Hij is zijn inzichten gaan delen door lezingen te geven en boeken te schrijven.

Jan Geurtz is schrijver en leraar Tibetaans boeddhisme. Volgens Geurtz komt mentaal lijden voort uit het verlangen om pijn uit de weg te gaan. Als mensen hun nare gevoelens kunnen zien voor wat ze zijn – namelijk: ervaringen van voorbijgaande aard, kunnen zij zichzelf bevrijden van het lijden

Sydney Banks had een openbaring die leidde tot het inzicht dat onze ervaringen worden gecreëerd door het vermogen om ons eigen veranderlijke denken als werkelijkheid te ervaren. Hij realiseerde zich dat mensen zichzelf ongelukkig denken, en dat ze dat niet langer hoeven te doen als ze begrijpen hoe hun ervaring van de realiteit in elk moment tot stand komt.

Alan Watts was een Britse filosoof, schrijver en spreker, die vooral bekend is om zijn interpretatie van oosterse filosofie voor een westers publiek. Hij heeft vele boeken en audio-lezingen nagelaten, die nog steeds zeer veel beluisterd worden. Van je angstige ego. Je keert terug in het hier-en-nu, ontwaakt uit het drama van je gedachten.

Byron Katie was al jaren ernstig depressief toen zij in haar diepste wanhoop op een dag uit het niets een levensveranderde openbaring had. Ze ontdekte dat als ze haar gedachten geloofde, ze leed, maar dat ze, als zij ze niet geloofde, niet leed, en dat dit geldt voor ieder mens.

BOEKEN

Wijzen naar de maan – Jan Geurtz
Weg van het denken – Alan Watts
Enlightened Gardener – Sydney Banks
Vier vragen die je leven veranderen – Byron Katie

COACHES

Eline Sluys

BEWUSTZIJN - ZIJNSPSYCHOLOGIE