Westers bewustzijn, oosters inzicht – Carl Jung

Westers bewustzijn, oosters inzicht

Jung zag het als een verrijking voor de westerse mens om de geest van het Oosten te begrijpen en ervan te leren. Zijn pionierswerk – hij bezorgde onder meer commentaren bij de I Ching en het Tibetaanse dodenboek – heeft bij de verspreiding van het oosterse gedachtegoed in het Westen een grote rol gespeeld.

In de hier samengebrachte geschriften bespreekt Jung de belangrijke stromingen en ideeën van het Oosten met het oog op hun waarde en toepasbaarheid voor de westerse mens. Daarbij waarschuwt hij de westerling de oosterse gebruiken niet klakkeloos over te nemen.

Wat vind jij van dit boek? Wat heeft het voor jou betekend?

Deel het in de comments onderaan

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.