Visie

MISSIE & VISIE

Wat wil MindView.World verwezenlijken? Onze kijk op de (toekomstige) wereld en de rol van onze sociale onderneming in die wereld.

MISSIE

Met MindView.World ontwikkelen we een inspirerende community en platform van open minded en sensitieve mensen en organisaties die op zoek zijn naar meer verdieping met zichzelf, anderen en de wereld.

MindView.World is opgezet met het idee een ander perspectief te bieden voor persoonlijke ontwikkeling van mensen. Vanuit de levens- en werkervaring van Mind-experts, zoals coaches, therapeuten en psychologen, de daarbij behorende zoektocht naar zichzelf en de ervaringen binnen reguliere (geestelijke) gezondheidszorg  is een visie ontwikkeld met uitgangspunten waarbinnen mensen vanuit een open minded, sensitief, holistisch en integratief perspectief zichzelf kunnen ontwikkelen.

Deze uitgangspunten zijn:

 • Het idee dat mensen opgroeien in een (westerse) maatschappij met het dogmatische uitgangspunt van “ziekte, medicalisering en labeling” zorgt er impliciet al voor dat mensen systemisch gevangen zitten in een mensbeeld dat weinig ruimte laat om ook anders naar jezelf te kijken en jezelf mentaal op een positieve manier te ontwikkelen.
 • Sensitiviteit en het mogen en kunnen uiten van emoties en gevoelens is een fundamenteel onderdeel van het leven, voor de verbinding met anderen en de psychische ontwikkeling van mensen. Het is daarom belangrijk dat mensen opgroeien in een omgeving waar er veel aandacht is voor sensitiviteit.
 • Het is belangrijk dat mensen mentale ontwikkeling gaan zien als een manier om jezelf te ontdekken, te groeien, te helen en familie patronen te doorbreken. De Mind hierdoor zien als inspirerend en niet als noodzakelijk kwaad in de ontwikkeling.
 • Vanuit een open Mind kijken naar mentale ontwikkeling en dus niet vast houden aan een beperkte vaak cognitieve kijk op de psyche, maar vanuit een holistische en integratieve kijk open staan voor de vele invalshoeken en methodieken en wijsheden die de wereldgeschiedenis al heeft voortgebracht.
 • Verbinding is een belangrijk fundament voor heling. Verbinding met jezelf, anderen en de wereld. Mensen hebben een omgeving nodig waar verdiepende verbinding gelegd kan worden.
 • Daadwerkelijk ruimte bieden aan mensen om hun eigen ontwikkelpad te lopen zonder het opdringen van een eigen dogmatische kijk op het leven. Hierdoor ontstaat daadwerkelijk zelfregie. Dit vereist een grotere mate van bewustwording van mensen / coaches van eigen ego / overlevingsstukken.
 • Mensen leven voor het grootste deel vanuit onbewuste overgedragen overlevingssystemen. Mensen hier meer bewustzijn op ontwikkelen zorgt voor meer zachtheid en empathie naar zichzelf, anderen en biedt ruimte voor openheid en gesprek naar eigen handelen en handelen van anderen.
 • Juist door je pad daadwerkelijk te gaan lopen en verlangens te ontdekken, kom je jezelf tegen en kun je oude overlevingssystemen helen. Hiervoor heb je wel een verbonden omgeving nodig waarin je hiermee kunt experimenteren en reflecteren.

Door deze uitgangspunten centraal te stellen ontstaat alle ruimte waarbinnen Mind-experts, zoals psychologen en coachs hun eigen MindView kunnen beschrijven en voorleven.

 • Betere psychische en fysieke gezondheid van mensen
 • Lagere zorg- en welzijnskosten
 • Meer bewuste, duurzame en verbonden mensen. coaches en andere Mind Experts en organisaties
 • Ontwikkeling van meer bedrijfsmatig gezonde en meer maatschappelijk betrokken (ZZP) organisaties
 • Ontwikkeling van meer innovatieve duurzame ideeën, producten en diensten voor mens en maatschappij
 • Ontwikkeling van (wetenschappelijke) kennis vanuit een holistisch en integratieve kijk op mens- en maatschappij

VISIE

Met MindView.World ontwikkelen we een inspirerende omgeving met een kleurrijke community van coaches, therapeuten, psychologen, maatschappelijke werkers, ervaringsdeskundigen, zzp’ers en particulieren. Een community van open minded en sensitieve mensen met levenservaring die op zoek zijn naar meer verdieping met zichzelf, anderen en de wereld. Mooie mensen met een uniek verhaal en een eigen visie op het leven. Mensen met overeenkomstige doelen die samenkomen, elkaar verder ontwikkelen, gepersonaliseerde programma’s volgen en allerlei inspirerende en ondernemende activiteiten met elkaar beleven. Dit kunnen mensen zijn die iets missen in het even, bewuster willen worden of vastgelopen zijn met zichzelf en zichzelf zijn tegengekomen.

MindView.World staat voor een maatschappij waarbinnen mensen de ontwikkeling van de Mind gaan associëren met een ontdekkingsreis: vrij,
inspirerend, buiten bestaande kaders denkend, nieuwe dingen lerend, filosoferend, onderzoekend, verbindend, bewustwordend en jezelf, anderen en de
wereld verkennend. Door kwetsbaarheid te normaliseren en  bewustwording te bevorderen, kunnen we vanuit een holistisch en integrerend perspectief naar de mens gaan kijken en de mens weer mens laten zijn.

Onze inspirerende community ontwikkelt daarom ontdekkingsreizen waar Mind, Mens en Maatschappij samenkomen. We stappen hiermee af van het
dogmatische mensbeeld, waarin de Mind voor een groot deel vanuit het ziekte denken wordt bekeken. Wij staan voor een ander mens- en maatschappelijk beeld rondom de Mind, een andere vibe, een andere energie.

En zo reiken we een omgeving aan waar mensen hun eigen pad kunnen gaan lopen, eigen keuzes kunnen maken, zichzelf kunnen gaan ontdekken en
waar geen oordeel is op eigen ideeën, verhalen en visie. Een omgeving waar mensen vanuit het hart, gelijkwaardigheid en sensitiviteit met elkaar
verbinding kunnen maken. Een omgeving waar mensen vanuit allerlei MindViews met zichzelf aan de slag kunnen gaan en zo zichzelf en de maatschappij verder kunnen ontwikkelen.

 

WAARDEN

MindView.World is een informatief platform dat gedragen wordt door een community van coaches, psychologen en therapeuten met een holistische kijk op de ontwikkeling van MInd, Body & Soul. MindView wil mensen vanuit allerlei invalshoeken inspireren om te ontdekken wie ze zijn, welke barrières ze tegenhouden in het leven en hen begeleiden om hun volledige potentie te leven en dromen en verlangens te manifesteren. De grondhouding van MindView:

– Oordeelloos en Open Minded kijken en ervaren
– Van Hart tot hart, van Mens tot Mens vanuit gelijkwaardigheid verbinden
– (Bewust)Zijn en Kennis en levenservaring praktisch inzetten in het nu
– Authentiek kunnen en mogen zijn
– Van elkaar leren, elkaar ontwikkelen, inspireren en voeden
– Iedereen volgt zijn eigen ontdekkingsreis op zijn eigen tempo en behoeften 
– Brede interesse in allerlei MindViews om zo jezelf verder te ontwikkelen