Visie

MISSIE & VISIE

Wat wil MindView.World verwezenlijken? Onze kijk op de (toekomstige) wereld en de rol van onze sociale onderneming in die wereld.

MISSIE

Met MindView.World ontwikkelen we een inspirerende community en platform van open minded en sensitieve mensen en organisaties die op zoek zijn naar meer verdieping met zichzelf, anderen en de wereld.

MindView.World is opgezet met het idee een ander perspectief te bieden voor persoonlijke ontwikkeling van mensen. Vanuit de levens- en werkervaring van Mind-experts, zoals coaches, therapeuten en psychologen, de daarbij behorende zoektocht naar zichzelf en de ervaringen binnen reguliere (geestelijke) gezondheidszorg  is een visie ontwikkeld met uitgangspunten waarbinnen mensen vanuit een open minded, sensitief, holistisch en integratief perspectief zichzelf kunnen ontwikkelen.

Deze uitgangspunten zijn:

 • Het idee dat mensen opgroeien in een (westerse) maatschappij met het dogmatische uitgangspunt van “ziekte, medicalisering en labeling” zorgt er impliciet al voor dat mensen systemisch gevangen zitten in een mensbeeld dat weinig ruimte laat om ook anders naar jezelf te kijken en jezelf mentaal op een positieve manier te ontwikkelen.
 • Sensitiviteit en het mogen en kunnen uiten van emoties en gevoelens is een fundamenteel onderdeel van het leven, voor de verbinding met anderen en de psychische ontwikkeling van mensen. Het is daarom belangrijk dat mensen opgroeien in een omgeving waar er veel aandacht is voor sensitiviteit.
 • Het is belangrijk dat mensen mentale ontwikkeling gaan zien als een manier om jezelf te ontdekken, te groeien, te helen en familie patronen te doorbreken. De Mind hierdoor zien als inspirerend en niet als noodzakelijk kwaad in de ontwikkeling.
 • Vanuit een open Mind kijken naar mentale ontwikkeling en dus niet vast houden aan een beperkte vaak cognitieve kijk op de psyche, maar vanuit een holistische en integratieve kijk open staan voor de vele invalshoeken en methodieken en wijsheden die de wereldgeschiedenis al heeft voortgebracht.
 • Verbinding is een belangrijk fundament voor heling. Verbinding met jezelf, anderen en de wereld. Mensen hebben een omgeving nodig waar verdiepende verbinding gelegd kan worden.
 • Daadwerkelijk ruimte bieden aan mensen om hun eigen ontwikkelpad te lopen zonder het opdringen van een eigen dogmatische kijk op het leven. Hierdoor ontstaat daadwerkelijk zelfregie. Dit vereist een grotere mate van bewustwording van mensen / coaches van eigen ego / overlevingsstukken.
 • Mensen leven voor het grootste deel vanuit onbewuste overgedragen overlevingssystemen. Mensen hier meer bewustzijn op ontwikkelen zorgt voor meer zachtheid en empathie naar zichzelf, anderen en biedt ruimte voor openheid en gesprek naar eigen handelen en handelen van anderen.
 • Juist door je pad daadwerkelijk te gaan lopen en verlangens te ontdekken, kom je jezelf tegen en kun je oude overlevingssystemen helen. Hiervoor heb je wel een verbonden omgeving nodig waarin je hiermee kunt experimenteren en reflecteren.

Door deze uitgangspunten centraal te stellen ontstaat alle ruimte waarbinnen Mind-experts, zoals psychologen en coachs hun eigen MindView kunnen beschrijven en voorleven.

 • Betere psychische en fysieke gezondheid van mensen
 • Lagere zorg- en welzijnskosten
 • Meer bewuste, duurzame en verbonden mensen. coaches en andere Mind Experts en organisaties
 • Ontwikkeling van meer bedrijfsmatig gezonde en meer maatschappelijk betrokken (ZZP) organisaties
 • Ontwikkeling van meer innovatieve duurzame ideeën, producten en diensten voor mens en maatschappij
 • Ontwikkeling van (wetenschappelijke) kennis vanuit een holistisch en integratieve kijk op mens- en maatschappij

VISIE

Met MindView.World ontwikkelen we een inspirerende omgeving met een kleurrijke community van coaches, therapeuten, psychologen, maatschappelijke werkers, ervaringsdeskundigen, zzp’ers en particulieren. Een community van open minded en sensitieve mensen met levenservaring die op zoek zijn naar meer verdieping met zichzelf, anderen en de wereld. Mooie mensen met een uniek verhaal en een eigen visie op het leven. Mensen met overeenkomstige doelen die samenkomen, elkaar verder ontwikkelen, gepersonaliseerde programma’s volgen en allerlei inspirerende en ondernemende activiteiten met elkaar beleven. Dit kunnen mensen zijn die iets missen in het even, bewuster willen worden of vastgelopen zijn met zichzelf en zichzelf zijn tegengekomen.

MindView.World staat voor een maatschappij waarbinnen mensen de ontwikkeling van de Mind gaan associëren met een ontdekkingsreis: vrij,
inspirerend, buiten bestaande kaders denkend, nieuwe dingen lerend, filosoferend, onderzoekend, verbindend, bewustwordend en jezelf, anderen en de
wereld verkennend. Door kwetsbaarheid te normaliseren en  bewustwording te bevorderen, kunnen we vanuit een holistisch en integrerend perspectief naar de mens gaan kijken en de mens weer mens laten zijn.

Onze inspirerende community ontwikkelt daarom ontdekkingsreizen waar Mind, Mens en Maatschappij samenkomen. We stappen hiermee af van het
dogmatische mensbeeld, waarin de Mind voor een groot deel vanuit het ziekte denken wordt bekeken. Wij staan voor een ander mens- en maatschappelijk beeld rondom de Mind, een andere vibe, een andere energie.

En zo reiken we een omgeving aan waar mensen hun eigen pad kunnen gaan lopen, eigen keuzes kunnen maken, zichzelf kunnen gaan ontdekken en
waar geen oordeel is op eigen ideeën, verhalen en visie. Een omgeving waar mensen vanuit het hart, gelijkwaardigheid en sensitiviteit met elkaar
verbinding kunnen maken. Een omgeving waar mensen vanuit allerlei MindViews met zichzelf aan de slag kunnen gaan en zo zichzelf en de maatschappij verder kunnen ontwikkelen.

 

WAARDEN

Leden van MindView conformeren zich aan onderstaande uitgangspunten van het platform voordat zij mogen en kunnen deelnemen aan expertgroepen en fora. Op die manier kunnen we de open minded verbinding op het platform zo veel mogelijk garanderen. 

 

MindView.World is een sociale onderneming en genereert maatschappelijke impact door een bijdrage te leveren aan de verandering van ons mens- en maatschappelijk beeld op bewustwording, herstel en groei van de mens. Het paradigma van ziekte, medicalisering en labeling doet tekort aan de complexiteit van de mens en de mind. MindView.World  realiseert een fundamenteel ander perspectief door open minded, holistisch en inspirerend naar mensen te kijken.

MindView.World biedt een inspirerende lerende omgeving in de vorm van communities, informatie, ontdekkingsreizen, e-learning, workshops en opleidingen op het gebied van herstel, groei en preventie.

Het MindView.World platform staat voor onafhankelijkheid, is niet stigmatiserend, niet dogmatisch en plaatst mensen niet in hokjes. Professionaliteit en een veilig verbonden gevoel is waar wij voor staan. Hierdoor ontstaat er ruimte voor bewustwording, exploreren, ontdekken, onderzoeken en transformeren van identiteit, talent, creativiteit, trauma en overlevingsmechanismen. Zijn wie je bent in kracht en kwetsbaarheid.

Wij zijn een open minded, buiten de kaders en holistisch denkend platform. Allerlei invalshoeken hebben hun plek, zowel vanuit een wetenschappelijke, intuïtieve, ervarings-  als een spirituele benadering. Verschillende wetenschappelijke paradigma’s zullen op het platform worden belicht. Ook staan we open voor  invalshoeken die nog niet veelvuldig wetenschappelijk zijn onderzocht, zoals de meer intuïtieve en spirituele, voor ervaringsverhalen die deze ondersteunen en voor onderzoek naar vernieuwende invalshoeken. 

Zowel bewustwording, gezondheid, herstel, groei als preventie staan centraal vanuit een holistische, interdisciplinaire insteek. Er worden veel invalshoeken, methodieken, inspirators en (wetenschappelijke)  richtingen naast elkaar gepresenteerd. Alle invalshoeken en methodieken zijn complementair en niet concurrerend met elkaar.

Ieder mens leeft vanuit een ander  bewustzijnsniveau en een ander levenspad. Dit betekent dat ieder mens zijn eigen route op het platform moet kunnen ontdekken, kiezen en volgen. 

Het platform wil bijdragen aan de normalisering van menselijke kwetsbaarheid en het steunende inzicht dat iemand die bepaalde klachten en krachten ervaart niet de enige is en dat er vele anderen in soortgelijke situaties zitten. Iedereen is vanuit zijn eigen levenspad een levensexpert.

Zowel psychologen, psychiaters, coaches, ervaringsdeskundigen, artsen, wetenschappers en andere kennis- en  levensexperts krijgen een plek op het platform. Gelijkwaardigheid tussen experts en/of bezoekers van het platform staat centraal.

Het is voor iedereen belangrijk om op het platform van anderen te kunnen leren en met anderen te kunnen verbinden. Vertrouwen in elkaar en anderen staat centraal op het platform. 

Een inspirerende en uitdagende omgeving is essentieel voor bewustwording, herstel en groei van mensen. Het ontdekken van eigen kracht, creativiteit en levensenergie, het krijgen van inzicht in eigen valkuilen en overlevingsmechanismen en de

Experts laten gedoseerd en vanuit volwassen bewustzijn ook hun eigen kwetsbaarheid zien en delen waar nodig ook eigen ervaringen in de trajecten die ze begeleiden. Dit is een belangrijk onderdeel om de verbinding aan te gaan en mensen te helpen bij herstel en groei. Iedereen leeft op zijn eigen bewustzijnsniveau en volgt zijn eigen levenspad. Andere invalshoeken en expertise aangereikt krijgen kan ondersteunend werken in het proces van groei en/of herstel. Hiervoor is het belangrijk dat je een omgeving hebt, waarbinnen je deze verschillende invalshoeken en expertise aangereikt krijgt.

Iedereen heeft de vrijheid om eigen keuzes te maken in het proces van psychisch herstel en groei. Dit zorgt niet alleen voor een gevoel van zelfregie, grip en de ontwikkeling van autonomie, maar ook voor efficiëntere en effectievere herstel- en groeiprocessen. De ontwikkeling van autonomie, zelfbewustzijn en zelfregie zijn allen belangrijke peilers.

Het platform zet zich niet af tegen de visie en behandelingen van reguliere gezondheidssystemen en is hierin neutraal. Het platform heeft een bredere kijk op gezondheid en kan hierbij een complementaire rol vervullen. Binnen deze kijk zijn er ook overeenkomsten met bestaande systemen.

Het platform vraagt een open minded houding ten opzichte van andere deelnemers. Deelnemers gaan respectvol met elkaar om, de kracht van het platform schuilt er in elkaar te respecteren, ook al verschillen we soms van mening of visie. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Alle leden van MindView nemen in gedachten dat iedereen een eigen, uniek pad bewandelt en respecteren het pad van de ander. Wat voor de een werkt, kan voor een ander juist niet werken.