Trauma, dissociatie en hypnose – Onno van der Hart

Trauma, dissociatie en hypnose

handboek

De kennis over trauma en dissociatie maakt snelle ontwikkelingen door. Naast veel eerdere ideeën en therapeutische technieken die de tand des tijds te hebben weerstaan, worden in deze opnieuw herziene uitgave van Trauma, dissociatie en hypnose veel nieuwe inzichten verwerkt. Zo wordt in hoofdstuk 2 de theorie van structurele dissociatie van de persoonlijkheid geïntroduceerd, komt in hoofdstuk 4 de somatoforme dissociatie uitgebreid aan bod en worden in hoofdstuk 5 de nieuwste ontwikkelingen in de diagnostiek van de dissociatieve identiteitsstoornis, in het bijzonder met betrekking tot vals-positieve diagnosen, belicht. Een apart hoofdstuk is opgenomen waarin uitvoerig wordt ingegaan op de actuele vraag hoe binnen fasengerichte behandeling kan worden omgegaan met hervonden herinneringen aan seksueel misbruik en ander trauma. Psychisch trauma – waaronder chronische mishandeling, verwaarlozing en misbruik in de kindertijd – speelt een belangrijke rol bij het ontstaan en voortbestaan van uiteenlopende psychische problemen en stoornissen. Hulpverleners zouden systematisch moeten nagaan of aan de klachten van hun cliënten/patiënten wellicht traumatische ervaringen ten grondslag liggen en of de herinneringen daaraan bij de behandeling betrokken moeten worden.
De huidige inzichten in de rol van dissociatie in ontstaan en voortbestaan van posttraumatische stress en stoornissen èn de rol van hypnose in de behandeling daarvan waren al een eeuw geleden bekend, met name bij de Franse psychiater Pierre Janet (1859 – 1947). Zijn driefasenmodel voor de behandeling van posttraumatische stress, dat in dit boek uitvoerig aan de orde komt, heeft in toenemende mate ingang gevonden in het veld en is algemeen aanvaard door therapeuten die gespecialiseerd zijn in het behandelen van de complexe posttraumatische stress-stoornis en complexe dissociatieve stoornissen. Dit boek is van groot belang voor iedere therapeut – met welke theoretische achtergrond dan ook – die getraumatiseerde mensen behandelt.

Wat vind jij van dit boek? Wat heeft het voor jou betekend?

Deel het in de comments onderaan

Responses

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.