Sponsor

FONDSEN, FILANTROPEN & DONATEURS

Wat wil MindView bereiken?

MindView: een ‘zorg- en welzijn ecosysteem’ waar meer verbondenheid, bewustzijn en een open minded kijk op mensen is.

MENS

 • Open minded, verbonden, inspirerende en humaniserende herstelprocessen ontwikkelen
 • Een bijdrage leveren aan het terugdringen van de wachtlijsten binnen de geestelijke gezondheidszorg
 • Toegankelijkheid creëren voor iedereen die de behoefte om zichzelf te ontwikkelen en verlangens te realiseren
 • Ruimte voor autonomie en zelfregie creëren en mensen zoveel mogelijk eigenaar laten blijven van hun ontwikkelingsbehoeften

MAATSCHAPPIJ

 • Zorg- en welzijnskosten besparen in vergelijking met conventionele aanbod 
 • Een bijdrage leveren aan het terugdringen van de wachtlijsten binnen de geestelijke gezondheidszorg
 • Verduurzaming van de maatschappij realiseren door een helende omgeving te bieden voor mensen waardoor mensen minder in armoede, eenzaamheid, depressie en angst leven. Hierdoor kunnen zij een positievere bijdrage aan de maatschappij leveren
 • Verduurzaming bevorderen door begeleiding in manifestatie van duurzame innovatieve- en creatieve ideeën 
 • Democratisering van zorg- en welzijnsprocessen door mensen eigen keuzes te laten maken in hun pad naar bewustwording, herstel, heling en transformatie
 • Sociale eenzaamheid steeds meer kunnen transformeren naar sociaal ondersteunende netwerken 
 • Toegankelijk maken van psychische zorg en welzijn
 • Ontwikkeling van economisch gezondere zzp-organisaties
 • Realisatie van minder werkloosheid en meer passend werk voor mensen
 • Community waar mensen zich veilig, geïnspireerd, gezien en verbonden voelen, waardoor meer sociale cohesie ontstaat.
 • Bijdrage aan de ontwikkeling van een andere paradigma dat niet gebaseerd is op ziekte, medicalisering en labeling van mensen, maar op bewustwording, inspiratie, ontwikkeling en transformatie
 • In samenwerking met andere zorg- en welzijnsinstellingen een flexibeler aanbod van programma’s aanbieden.

KENNIS

 • (Wetenschappelijke) kennis ontwikkelen, onderzoek doen en methodieken ontwikkelen vanuit een holistische en integrale benadering van de mentale gezondheid
 • Openbare, onafhankelijke en open minded wiki van de Mind ontwikkelen, waardoor iedereen zich kan ontwikkelen

 

Be The Change! Join The Movement!

Bel ons of laat je gegevens achter op dit contactformulier dan nemen wij binnen 3 werkdagen contact met je op.

 Jan-Pieter Sonbeek (06-46192130)