Narcisme

Narcisme

Op deze pagina vind je informatie en inspiratie over de MindView
Zelfcoachen

Zelfcoachen betekent dat je je laat voeden van binnenuit. Je zoekt niet buiten jezelf naar verlichting en vervulling, maar vindt de bron in jezelf.

DE MINDVIEW VAN...

BESCHRIJVING

1 Inleiding
2 Definitie 1
3 Definitie 2
4 Kenmerk 1
5 Kenmerk 2
6 Kenmerk 3
7 Oefening 1
8 Oefening 2
Inleiding

Inleiding

Narcisme is een psychische stoornis; het is pathologie. De kern van deze persoonlijkheidspathologie is een zeer gebrekkig mentaliserend vermogen. Mentaliseren is het vermogen om het gedrag van jezelf en anderen waar te nemen en te begrijpen in termen van gevoelens, gedachten, bedoelingen en verlangens. 

Er zijn maar weinig narcisten die zich laten behandelen en de meesten trekken een spoor van vernieling. De reden dat narcisten zo beschadigend kunnen zijn, is dat zij zo ontzettend normaal kunnen overkomen en op allerlei manieren jou het gevoel geven dat het aan jou ligt. Ze zijn heer een meester in het regelen van een bliksemafleider, waardoor de schuld nooit naar hen wijst. Omdat hun gedrag zo tegenstrijdig kan zijn – binnenshuis een controlerende tiran, buitenshuis een charmante heer – ga je ernstig aan jezelf twijfelen. Als je je vertwijfeling al onder woorden durft te brengen word je vaak niet geloofd. Juist omdat narcisten hun gedrag in de buitenwereld volledig onder controle hebben, weten ze precies hoe ze normaal moeten overkomen. Maar die normaliteit is slechts een holle constructie, waar niet echt iemand in zit.

Inleiding
Definitie 1

Dimensie van het persoonlijk denken

Psychopathie is een ernstige stoornis van het geweten. Je geweten is je innerlijke sturing die je ontwikkeling draagt in verbondenheid met anderen. Bij ongeveer een op de twintig mensen is het licht van hun geweten zo zwak dat zij zich innerlijk niet kunnen ontwikkelen. In relaties hebben deze mensen weinig te bieden en vaak richten zij met bedrog, manipulaties en (psychisch) geweld grote schade aan.

‘Psychopathie’ roept de gedachte op aan mensen die zonder enige wroeging gruwelijke misdaden begaan. Deze extreme gevallen die de publieke opinie sterk beroeren zijn zeldzaam. Buiten de context van deze zeer zware misdaden stelt men de diagnose bijna niet, terwijl dat eigenlijk zou moeten om de prooien te beschermen. De huis-tuin-en-keukenpsychopaat is eigenlijk nog gevaarlijker omdat hij meestal moeilijk te doorzien is en jarenlang een destructieve invloed kan laten gelden.

Dimensie van het persoonlijk denken
Definitie 2

Dimensie van het zijn

Een zeer gebrekkig mentaliserend vermogen.

 • Denkt dat zijn beleving de enige juiste is, draait alles om en verzint beschuldigingen en is ervan overtuigd dat ze kloppen, omdat hij het zo ziet of “voelt”.
 • Het slachtoffer wordt in de onderdanige positie geduwd, moet zich gaan verdedigen, zich goed gedragen en alles doen zodat hij zich weer beter voelt.
 • Grenzen stellen wordt niet door hem geaccepteerd, omdat hij het zich niet kan voorstellen dat dit nodig is. 
 • Manipulerend en gebruikt anderen om zijn doel te bereiken.
 • Negeren, intimidatie, liegen, geen verantwoordelijkheid nemen, ‘gaslighting’ (verwarring zaaien door het slachtoffer aan zijn eigen waarneming te laten twijfelen) en externaliseren (ze maken van jou de dader).

Bron afbeelding: Eline Sluys

Dimensie van het zijn
Kenmerk 1

Oorzaak mentaal lijden

 1. Ik ben niet oké; de narcist is oké.
  De narcist beweert dat jij niet deugt, en dat geloof je ook.
 2. Ik ben oké; de narcist is niet oké.
  Je word je langzaam bewust dat het om narcistische mishandeling gaat. Jouw gedachten keren 180 graden om.
 3. Ik ben niet oké; de narcist is niet oké.
  De narcist die ze eerder als de enige betrouwbare persoon zagen, wordt ontmaskerd. Hier hoort een heel negatief gevoel over jezelf bij.
 4. Ik ben oké, de narcist kan mij niet meer raken.
  Dit is het ultieme doel van jouw herstel: zelfacceptatie, onafhankelijkheid en veiligheid.

Bron: werkboek “Herstellen van narcistische mishandeling” van Iris Koops

Oorzaak mentaal lijden
Kenmerk 2

Illusie van het denken

We hebben de neiging om voorstellingen die ons angst aanjagen vast te houden, zodat we ze kunnen bevechten, interpreteren, of ermee dealen. We denken dat onze negatieve emoties ons iets vertellen over de toekomst, over wat anderen van ons denken, of over wie we zijn als persoon. Daarom willen we ze graag controleren. Maar ze vertellen ons alleen maar wat we geloven over de toekomst, onszelf en anderen.
Er is niets dat we kunnen doen om te voorkomen dat het leven in ons brein angstige herinneringen en projecties triggert. Maar ze hoeven niet tot lijden te leiden als je begrijpt wat die herinneringen en projecties zijn: gedachten die vanzelf weer zullen verdwijnen als je ze niet vastpakt en ze je geen angst laat aanjagen.

Illusie van het denken
Kenmerk 3

De Illusie doorzien

Als mensen gaan zien dat hun ervaring gecreëerd wordt door hun eigen denken dat tot leven wordt gebracht door hun bewustzijn, dan worden ze zich bewust van hun eigen vermogen om hun angstige gedachten te laten rusten. Er is niets wat we kunnen doen om het verleden te veranderen of te fiksen. Maar we kunnen wel wakker worden uit de ban van ons angstige denken, en terugkeren in het hier-en-nu. Door de nare emoties die het denken genereert op te vatten uitnodiging om ze te aanvaarden, met rust te laten, en zo te laten passeren.

De Illusie doorzien
Oefening 1

Je bewust worden van je bewustzijn

Bij de dimensie van het zijn gaat het niet om methoden, maar om inzicht in onze ware natuur die vormloos, onvergankelijk en onveranderlijk is. We zien deze ware natuur over het hoofd, omdat we gehypnotiseerd zijn door de wereld van de vormen, en door het drama van onze gedachten, gevoelens, sensaties en waarnemingen. Zolang we ons identificeren met deze ervaringen, emoties en gedachten, lijkt het alsof we gedoemd zijn om op de automatische piloot oude patronen te herhalen. Maar we kunnen loskomen van deze identificatie. We kunnen ons bewust worden van het bewustzijn dat aanwezigheid is als stille waarnemer van alle gedachten die we ooit hebben vastgepakt, en alle ervaringen waarmee we ons hebben geïdentificeerd.

Je bewust worden van je bewustzijn
Oefening 2

Beseffen wat er al is

Je bewust worden van het bewustzijn voorbij het persoonlijke denken, is geen kwestie van iets doen, streven of proberen. Innerlijke rust en vrede vind je niet in de dimensies van de wereld en je persoonlijke gedachtesysteem. Het een kwestie van beseffen wat er al is; de realiteit van het zijn achter het illusoire zelf. 

Ieder gevoel van angst, tekortschieten, onzekerheid, ergernis, boosheid is een projectie van je eigen onzekere denken. Iedere keer dat je je kramp als zodanig herkent, word je wakker uit de illusie van je persoonlijke denken. Van je angstige ego. Je keert terug in het hier-en-nu, ontwaakt uit het drama van je gedachten.

Beseffen wat er al is

INFOGRAPHICS

VIDEOS

Jan Storms – Psychopathie en Parentificatie

Heeft mijn partner narcisme? 7 kenmerken op een rij.

 

Zij lijkt het probleem te zijn: een educatieve film van Sanne te Pas over intieme terreur.

Gaslighting Syndrome with Christine Louis de Canonville.

Narcissistic victim syndrome talk by christine louis de canonville.

MEAU – Dat heb jij gedaan.

PODCASTS

Als het masker valt | Podcast op Spotify

Aflevering 2: “Stap uit de schaduw van een narcistische relatie” · VerhalenSmeders

VERDIEPENDE ARTIKELEN

Dissociatie en trauma

Dissociatie en onderliggend trauma: ervaringen van een therapeut - ggz.nl
Ga naar Artikel

Artikel mishandeling

Artikel over emotionele en psychische mishandeling
Ga naar Artikel

Breken met familie

Een artikel over het breken met familie
Ga naar Artikel

Bemiddelen bij vechtscheiding

Artikel over persoonlijke ervaring met bemiddeling bij een vechtscheiding
Ga naar Artikel

INSPIRATOREN

Eckhart Tolle raakte na een moeilijke jeugd in een depressie, en onderging vervolgens een innerlijke transformatie. Deze ervaring gaf hem een innerlijke rust die hem sindsdien nooit meer heeft verlaten. Hij is zijn inzichten gaan delen door lezingen te geven en boeken te schrijven.

Jan Geurtz is schrijver en leraar Tibetaans boeddhisme. Volgens Geurtz komt mentaal lijden voort uit het verlangen om pijn uit de weg te gaan. Als mensen hun nare gevoelens kunnen zien voor wat ze zijn – namelijk: ervaringen van voorbijgaande aard, kunnen zij zichzelf bevrijden van het lijden

Sydney Banks had een openbaring die leidde tot het inzicht dat onze ervaringen worden gecreëerd door het vermogen om ons eigen veranderlijke denken als werkelijkheid te ervaren. Hij realiseerde zich dat mensen zichzelf ongelukkig denken, en dat ze dat niet langer hoeven te doen als ze begrijpen hoe hun ervaring van de realiteit in elk moment tot stand komt.

Alan Watts was een Britse filosoof, schrijver en spreker, die vooral bekend is om zijn interpretatie van oosterse filosofie voor een westers publiek. Hij heeft vele boeken en audio-lezingen nagelaten, die nog steeds zeer veel beluisterd worden. Van je angstige ego. Je keert terug in het hier-en-nu, ontwaakt uit het drama van je gedachten.

Byron Katie was al jaren ernstig depressief toen zij in haar diepste wanhoop op een dag uit het niets een levensveranderde openbaring had. Ze ontdekte dat als ze haar gedachten geloofde, ze leed, maar dat ze, als zij ze niet geloofde, niet leed, en dat dit geldt voor ieder mens.

INVALSHOEKEN

Verwante wetenschappelijke, Filosofische en Spiritule invalshoeken aan Het Onderwerp

1 Kwantumfysica
2 Non-dualiteit
Kwantumfysica

Kwantumfysica

Nieuwe inzichten vanuit de kwantumfysica suggereren dat de materiele wereld die we denken waar te nemen niet fundamenteel is, maar van moment tot moment gegenereerd wordt in ons gedeelde bewustzijn.

Naar pagina over kwantumfysica
Kwantumfysica
Non-dualiteit

Non-dualiteit

Non-dualiteit is de zienswijze dat de afzonderlijke dingen die we lijken te zien illusies zijn: er zijn geen afzonderlijke, losstaande dingen. Alles is verbonden met alles. Het universum is één proces.

Naar pagina over non-dualiteit
Non-dualiteit

LIFE EXPERIENCES

Verwante Life Experiences Aan Het Onderwerp

1 Angststoornis
2 Trauma's
3 Depressie
4 Burnout
Angststoornis

Angststoornis

We lijden aan onze eigen neiging om vreselijke beelden uit verleden of over de toekomst naar het heden te halen via ons voorstellingsvermogen. Ons eigen denken jaagt ons angst aan, en doet ons geloven dat we beschadigd of onveilig zijn. Maar we hebben ook allemaal het vermogen om ons bewust te worden van onze spirituele essentie, die niet beschadigd kan raken, en die ons in staat stelt om elke life experience te boven te komen, hoe moeilijk die ook is.

Naar pagina over angststoornis
Angststoornis
Trauma's

Trauma's

We lijden aan onze eigen neiging om vreselijke beelden uit verleden of over de toekomst naar het heden te halen via ons voorstellingsvermogen. Ons eigen denken jaagt ons angst aan, en doet ons geloven dat we beschadigd of onveilig zijn. Maar we hebben ook allemaal het vermogen om ons bewust te worden van onze spirituele essentie, die niet beschadigd kan raken, en die ons in staat stelt om elke life experience te boven te komen, hoe moeilijk die ook is.

Naar pagina over trauma
Trauma's
Depressie

Depressie

We lijden aan onze eigen neiging om vreselijke beelden uit verleden of over de toekomst naar het heden te halen via ons voorstellingsvermogen. Ons eigen denken jaagt ons angst aan, en doet ons geloven dat we beschadigd of onveilig zijn. Maar we hebben ook allemaal het vermogen om ons bewust te worden van onze spirituele essentie, die niet beschadigd kan raken, en die ons in staat stelt om elke life experience te boven te komen, hoe moeilijk die ook is.

Naar pagina over depressie
Depressie
Burnout

Burnout

We lijden aan onze eigen neiging om vreselijke beelden uit verleden of over de toekomst naar het heden te halen via ons voorstellingsvermogen. Ons eigen denken jaagt ons angst aan, en doet ons geloven dat we beschadigd of onveilig zijn. Maar we hebben ook allemaal het vermogen om ons bewust te worden van onze spirituele essentie, die niet beschadigd kan raken, en die ons in staat stelt om elke life experience te boven te komen, hoe moeilijk die ook is.

Naar pagina over burnout
Burnout

METHODIEKEN

Verwante methodieken aan het onderwerp

1 Meditatie
2 Mindfullness
3 Yoga
Meditatie

Meditatie

Meditatie wordt al eeuwenlang door verschillende levensbeschouwelijke stromingen en filosofieën als een manier gezien om je geest tot rust laten komen, en zo in een heldere ‘state of mind’ te raken.

Naar pagina over meditatie
Meditatie
Mindfullness

Mindfullness

Mindfulness betekent dat je gewaar bent wat zich in en om jou heen afspeelt. Als je volledig aanwezig bent in het huidige moment, kun je alles accepteren zoals het is, zonder strijd en weerstand.

Naar pagina over mindfullness
Mindfullness
Yoga

Yoga

Yoga is zowel een filosofie als een leefwijze en een oefenmethode die gericht is op het verbinden en in evenwicht brengen van lichaam en geest.

Naar pagina over yoga
Yoga

BOEKEN

BLOGS

MINDVIEW MODERATOR
Zelfcoachen

Eline Sluys

MINDVIEW MODERATOR

MEDIA VAN DE MODERATOR

E-books

Podcasts

mINDVIEW EXPERTS

Met een open minded kijk op Zelfcoachen

Naam

EXPERT
KENNISCOMMUNITY

Naam

EXPERT
KENNISCOMMUNITY

Naam

EXPERT
KENNISCOMMUNITY

Naam

expert
kenniscommunity

Naam

EXPERT
KENNISCOMMUNITY

Naam

EXPERT
KENNISCOMMUNITY