Missie

MISSIE

De Missie van MindView.World: wat wil MindView.World verwezenlijken?

MISSIE

Een voor iedereen toegankelijke sociale onderneming ontwikkelen waarbinnen mensen zich vanuit een verdiepende verbinding met zichzelf en anderen kunnen ontwikkelen en hun eigen levenspad kunnen gaan lopen zonder vast te zitten in bestaande dogmatische kijk en aanverwante maatschappelijke systemen op de psyche van de mens. Hierdoor ontstaat een open minded, sensitief, zelfbewust en eigenzinnig en integratieve denkende en voelende community van mensen.

Deze community gaat zorgen voor:

  • betere psychische en fysieke gezondheid van mensen
  • lagere zorg- en welzijnskosten
  • meer bewuste, duurzame en verbonden samenleving
  • ontwikkeling van meer bedrijfsmatig gezonde en meer maatschappelijk betrokken (Zzp) organisaties
  • ontwikkeling van meer innovatieve duurzame ideeën, producten en diensten voor mens en maatschappij
  • ontwikkeling van (wetenschappelijke) kennis vanuit een holistisch en integratieve kijk op mens- en maatschappij