Missie & Waarden

WAARDEN

De huisregels, waarden en uitgangspunten van MindView.World

HUISREGELS, WAARDEN EN UITGANGSPUNTEN

Experts en bezoekers conformeren zich aan onderstaande uitgangspunten van het platform voordat zij mogen en kunnen deelnemen aan expert-groepen en fora. Op die manier kunnen we de open minded verbinding op het platform zo veel mogelijk garanderen.

Huisregels

Het platform vraagt een open minded houding ten opzichte van andere deelnemers. Deelnemers gaan respectvol met elkaar om, de kracht van het platform schuilt er in elkaar te respecteren, ook al verschillen we soms van mening of visie. Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd.

Iedereen wordt uitgenodigd om zoveel mogelijk onder eigen naam deel te nemen aan fora en gespreksgroepen, jezelf kunnen zijn is per slot van rekening wat we onder andere met dit platform beogen te bewerkstelligen.

Hou ten alle tijden in gedachten dat ieder een eigen, uniek pad bewandeld en respecteer het pad van de ander. Wat voor de een werkt, kan voor een ander juist niet werken.

Geef alleen advies als daar uitdrukkelijk om gevraagd wordt, voel je de behoefte om ongevraagd je mening of een advies te geven vraag dan eerst of de ander dat op prijs stelt.  

Waarden & Uitgangspunten

MindView.World is een sociale onderneming en genereert maatschappelijke impact door een bijdrage te leveren aan de verandering van ons mens- en maatschappelijk beeld op bewustwording, herstel en groei van de mens. Het paradigma van ziekte, medicalisering en labeling doet tekort aan de complexiteit van de mens en de mind. MindView.World  realiseert een fundamenteel ander perspectief door open minded, holistisch en inspirerend naar mensen te kijken.

Het MindView.World platform staat voor onafhankelijkheid, is niet stigmatiserend, niet dogmatisch en plaatst mensen niet in hokjes. Professionaliteit en een veilig verbonden gevoel is dat waar wij voor staan. Hierdoor ontstaat er  ruimte voor bewustwording, exploreren, ontdekken, onderzoeken en transformeren van identiteit, talent, creativiteit, trauma en overlevingsmechanismen. Zijn wie je bent in kracht en kwetsbaarheid.

Wij zijn een open minded, buiten de kaders en holistisch denkend platform. Allerlei invalshoeken hebben hun plek, zowel vanuit een wetenschappelijke, intuïtieve, ervarings-  als een spirituele benadering. Verschillende wetenschappelijke paradigma’s zullen op het platform worden belicht. Ook staan we open voor  invalshoeken die nog niet veelvuldig wetenschappelijk zijn onderzocht, zoals de meer intuïtieve en spirituele, voor ervaringsverhalen die deze ondersteunen en voor onderzoek naar vernieuwende invalshoeken. 

De ontwikkeling van autonomie, zelfbewustzijn en zelfregie staat centraal.

Het pad dat wordt gevolgd wordt gedaan vanuit levenservaringen in plaats van labels. 

Zowel bewustwording, gezondheid, herstel, groei als preventie staan centraal vanuit een holistische, interdisciplinaire insteek. Er worden veel invalshoeken, methodieken, inspirators en (wetenschappelijke)  richtingen naast elkaar gepresenteerd. 

Alle invalshoeken en methodieken zijn complementair en niet concurrerend met elkaar.

Ieder mens leeft vanuit een ander  bewustzijnsniveau en een ander levenspad. Dit betekent dat ieder mens zijn eigen route op het platform moet kunnen ontdekken, kiezen en volgen. 

Het platform wil bijdragen aan de normalisering van menselijke kwetsbaarheid en het steunende inzicht dat iemand die bepaalde klachten en krachten ervaart niet de enige is en dat er vele anderen in soortgelijke situaties zitten. Iedereen is vanuit zijn eigen levenspad een levensexperts.

Zowel psychologen, psychiaters, coaches, ervaringsdeskundigen, artsen, wetenschappers en andere kennis- en  levensexperts krijgen een plek op het platform. De experts op dit platform zijn zich ervan bewust dat ze slechts hun kennis op een bepaald onderwerp delen. Zij stellen hun expertise beschikbaar voor de samenwerking met andere experts en het mens- en maatschappelijke doel van de sociale onderneming en beseffen zich dat dat hen niet beter of slimmer maakt dan een ander.

Het is voor zowel expert als bezoeker belangrijk om op het platform van anderen te kunnen leren en met anderen te kunnen verbinden. Vertrouwen in elkaar en anderen staat centraal op het platform.

Een inspirerende en uitdagende omgeving is essentieel voor bewustwording, herstel en groei van mensen. Het ontdekken van eigen kracht, creativiteit en levensenergie is net zo belangrijk als het krijgen van inzicht in eigen valkuilen en overlevingsmechanismen.

MindView.World biedt een inspirerende lerende omgeving in de vorm van communities, informatie, ontdekkingsreizen, e-learning, workshops en opleidingen op het gebied van herstel, groei en preventie.

Gelijkwaardigheid tussen experts en/of bezoekers van het platform staat centraal. 

Experts laten gedoseerd en vanuit volwassen bewustzijn ook hun eigen kwetsbaarheid zien en delen waar nodig ook eigen ervaringen in de trajecten die ze begeleiden. Dit is een belangrijk onderdeel om de verbinding aan te gaan en mensen te helpen bij herstel en groei. Iedereen leeft op zijn eigen bewustzijnsniveau en volgt zijn eigen levenspad. Andere invalshoeken en expertise aangereikt krijgen kan ondersteunend werken in het proces van groei en/of herstel. Hiervoor is het belangrijk dat je een omgeving hebt, waarbinnen je deze verschillende invalshoeken en expertise aangereikt krijgt. Zo kun je ervaren welke invalshoeken resoneren en welke niet. Op deze manier leer je te vertrouwen op eigen keuzes en zo je levenspad zelfstandig vorm te geven.

Iedereen heeft de vrijheid om eigen keuzes te maken in het proces van psychisch herstel en groei. Dit zorgt niet alleen voor een gevoel van zelfregie, grip en de ontwikkeling van autonomie, maar ook voor efficiëntere en effectievere herstel- en groeiprocessen.  

Het platform zet zich niet af tegen de visie en behandelingen van reguliere gezondheidssystemen en is hierin neutraal. Het platform heeft een bredere kijk op gezondheid en kan hierbij een complementaire rol vervullen. Binnen deze kijk zijn er ook overeenkomsten met bestaande systemen.