MindViews Profiel Pagina Sabine Wolsink

DE MINDVIEW VAN

Sabine Wolsink

  • Kindercoach
  • Davis Counselor (begeleiding Dyslexie, AD(H)D en dyscalculie) begeleiding middels Davis Leer Strategie op scholen
  • Specialismen:
    Beelddenkers en Hoogsensitiviteit

MIJN MINDVIEW

MIJN REIS

Waar kom IK vandaan?

Mijn reis begint op school waar ik vaak te kampen had met lichamelijke onverklaarbare klachten. Totdat mijn lijf, eind twintig, wederom een signaal af gaf, dat er voor gezorgd heeft dat ik op mijn dertigste mijn hart ben gaan volgen. Door te gaan werken met kinderen werd mijn zielsplan steeds duidelijker. Mijn persoonlijke groei zorgde voor een andere kijk op de signalen van kinderen. Achter ieder gedrag zit een positieve intentie en met die wetenschap werd ik steeds nieuwsgieriger. Ik zie mijzelf als de hoofdrolspeelster in een doorsnee film met alle levenservaringen, die ervoor zorgen dat alle figuranten in deze film mij uitdagen en scherp houden. En de film is nog lang niet afgelopen…

Door welke MindView ben ik anders naar mezelf en de wereld gaan KIJKEN?

De verslavende drang naar antwoorden zorgde ervoor dat ik in aanraking kwam met de Davis methode. Het boek ‘de gave van dyslexie’ van Ron Davis, gaf zoveel herkenning in de denkwijze van de intuïtieve en creatieve beelddenkers. De positieve benadering van leer- en aandachtsproblemen, rust creëren in het brein zodat beide hersenhelften weer beter gaan samenwerken en verwarring weg nemen werden sleutelbegrippen voor mij. Doordat er weer rust en kracht wordt ervaren in onze binnenwereld, kan er ook weer balans ontstaan naar de buitenwereld.

Waar sta ik nu?

Op dit moment ben ik bezig met het loslaten van oude systemen, die mij veiligheid boden. En mij te bevrijden van collectieve illusies. Want blinde vlekken, schuldgevoelens en een hoofd dat altijd aan staat was voor mij heel gewoon. Door meer in stilte te zijn, naar binnen te gaan, komt er steeds meer besef wat een bepaalde situatie mij wil vertellen. Hoe meer ik met compassie voor die ander, maar zeker ook voor mijzelf kijk, des te dankbaarder ik ben voor iedere ervaring. Dus meer naar binnen dan naar buiten.

Waarom bij MindView betrokken?

Mijn missie is om een brede blik op desoriëntatie (verandering van de waarneming), bij kinderen te creëren. Daarbij erkenning te geven aan de positieve aspecten van o.a. dyslexie, AD(H)D en andere leef- en leermoeilijkheden. Een ander licht laten schijnen op verwarring van het brein. Ik wil graag een bijdrage leveren aan het herstellen en versterken van het zelfbeeld en het gevoel van eigenwaarde van een kind en dat alles door samen ‘buiten de kaders’ durven te kijken.

Waar ben ik nu op MindView mee bezig?

Verbinden met andere mind-viewers en het “vullen” van mijn eigen profiel en expertise gebied.

MEER OVER MIJ

1 MIJN PRAKTIJK
MIJN PRAKTIJK

MIJN PRAKTIJK

We hebben allemaal beelden in ons hoofd, maar een grote groep mensen heeft een duidelijke voorkeur om in beelden te denken. Nu zie ik beelddenken als een meerwaarde! Als ervaringsdeskundige van mijn eigen kinderen en de kinderen die ik mag begeleiden ben ik mij daarom gaan richten op beelddenken en hoogsensitiviteit. Tijdens een Davis Counseling laat ik jou ontdekken hoe jij meer van jezelf kunt laten zien in de wereld. Ik zal je jouw gave van beelddenken laten ervaren.
GA NAAR MIJN WEBSITE
MIJN PRAKTIJK