MindViews Profiel Pagina Richard van Holsteijn

DE MINDVIEW VAN

Richard van Holsteijn

  • Maatschappelijk werker
  • Counselor
  • (Mindfulness) trainer
  • Docent aan de Academie voor Integrale Menswetenschappen SPSO
  • Specialismen:
    trainingen in o.a. mentale weerbaarheid en leiderschap, mindfulness, hulp bij traumagerelateerde thematiek

MIJN MINDVIEW

MIJN REIS

Waar kom IK vandaan?

Na een aantal zeer ingrijpende ervaringen diende ik mijn loopbaan als leidinggevend militair noodgedwongen los te laten. Na een lange innerlijke zoektocht, (leer)therapie en flink wat omscholing begon ik mijn opgedane kennis en ervaring te vertalen naar het trainen en begeleiden van individuele cliënten, groepen en collega hulpverleners.

Door welke MindView ben ik anders naar mezelf en de wereld gaan KIJKEN?

Volgens Ken Wilber zijn de wortels van de moderne psychologie te vinden in spirituele tradities en was er een tijd dat onder andere Fechner (1801-1887), William James (1842-1910) en James Mark Baldwin (1861-1934) nog uitgingen van een integrale visie. Toch waren het reductionistische mensvisies, die op een gegeven moment de psychologie begonnen te domineren en dat tot op de dag van vandaag nog steeds doen. Beïnvloed door het existentialisme kwam er tussen 1950-1960 wel vanuit diverse richtingen verzet tegen de psychoanalyse en het behaviorisme. Humanistische psychologen vonden dat een aantal fundamentele kenmerken van het menselijk leven te veel achterwege bleven, wilden de mens meer centraal stellen en zo werden de humanistische en existentiële psychologie geboren. De humanistische psychologie vormde later de basis voor de transpersoonlijke psychologie. Letterlijk vertaald betekent dit ‘voorbij het persoonlijke’, waar het overkoepelende, het universele en het collectieve een grote rol spelen. Transpersoonlijke therapie zal gericht zijn op het helpen van mensen bij het bereiken en begrijpen van spirituele ervaringen en bij het volgen van levenswijzen, die een integrale ontwikkeling bevorderen. Gewone en transpersoonlijke therapie zullen elkaar op bepaalde punten overlappen en kunnen ondersteunen.

Waar sta ik nu?

Ik durft te concluderen dat ik, ondanks een toegenomen mate van kwetsbaarheid, erg ben gegroeid. Ik kom van ver, heb een lange weg afgelegd, maar door al deze ervaringen lijk ik wel mijn innerlijke roeping gevonden te hebben. Ik schoolde mezelf om tot maatschappelijk werker, counselor en mindfulnesstrainer en werkte een aantal jaren als coach/trainer bij bureau voor organisatie en arbeidspsychologie Balans en Impuls. Hier begeleidde ik zowel individuen als teams bij een breed scala aan (hulp)vragen, gaf ik training aan collega hulpverleners en volgde nog een vierjarige opleiding aan de Academie voor Integrale Menswetenschappen.

Ik schreef een integrale visie/aanpak over transformatie na traumatisering en geef momenteel naast Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) en Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) ook workshops en trainingen aan hulpverleners, coaches en therapeuten over trauma en PTSS. Ik zie het als mijn missie om als gids de wegen naar trauma geïnformeerde/sensitieve begeleiding en Post Traumatische Groei (PTG) te tonen en eventueel een stukje met je mee te lopen.

Waarom bij MindView betrokken?

Psychiater Leo Eitinger schreef eens dat: ‘’De samenleving oorlogen en slachtoffers wil vergeten; er wordt een sluier van vergetelheid gelegd over alles wat pijnlijk en onaangenaam is. Verdringing, dissociatie en ontkenning, zijn verschijnselen die zich niet alleen in het individuele, maar ook in het maatschappelijke bewustzijn voordoen.’’

Een citaat van Wiliam James sluit hier naadloos op aan: ''Een man heeft net zoveel sociale zelven, als dat er mensen zijn die hem herkennen.'' Als trauma niet herkend, erkend en geaccepteerd wordt door de samenleving, zal er geen ruimte zijn om het getraumatiseerde zelf tot heelwording te kunnen laten komen.

Best lastig in een samenleving die steeds meer geïndividualiseerd is, waarbij symptomen al snel als zwakte worden gezien en de op marktwerking gebaseerde hulpverlening nog steeds probleemgericht werkt volgens het medische model. Ik hoop dat een platform als MindView een plek zal zijn om met elkaar te kunnen verbinden. Een plek om visies te delen, elkaar aan te kunnen vullen en ondersteunen met ervaringen, kwaliteiten en methodieken welke kunnen aansluiten bij de mens die zoekt naar heelheid.

Waar ben ik nu op MindView mee bezig?

Op dit moment draai ik mee met een pilotgroep gelijkgestemde professionals. In onze wekelijkse bijeenkomsten delen we onze kennis en ervaringen en werken we volgens een stappenplan aan onze eigen MindView pagina's. Ik hoop in de toekomst een bijdrage te kunnen leveren aan de ont-wikkeling en groei van bezoekers van dit platform.

MEER OVER MIJ

1 MIJN PRAKTIJK
MIJN PRAKTIJK

MIJN PRAKTIJK

Input volgt nog

GA NAAR MIJN WEBSITE
MIJN PRAKTIJK