MindViews Profiel Pagina Kassandra Goddijn

DE MINDVIEW VAN

Kassandra Goddijn

  • Ervaringsdeskundige KOPP-coach
    (KOPP = Kind van Ouder met Psychische Problemen)
  • Auteur van het boek Van taboe naar traumabewust
  • Intuïtieve dwarsdenker
  • Specialismen:

    trauma, KOPP, psychische (on)gezondheid

MIJN MINDVIEW

MIJN REIS

Waar kom IK vandaan?

Mijn leven begon met dramatische en traumatiserende gebeurtenissen. Mijn moeder was chronisch licht psychotisch en verdween met geweld uit ons gezin. In het pleeggezin werd ik seksueel misbruikt als peuter. Mijn vader kon vervolgens niet de juiste omgeving bieden om te rouwen en emotioneel te resetten. Uit trauma volgde nieuw trauma en nieuwe overlevingsstrategieën.

In mijn kindertijd heb ik geleerd om mijn lichaam en emoties af te snijden opdat ik in verbinding kon blijven met mijn omgeving. Dat scherpte mijn antennes enorm, maar betekende ook dat ik geen ik-grond ontwikkelde en geen grenzen leerde stellen. Ik leerde mijn omgeving managen in plaats van mezelf.

Mijn jongvolwassen jaren werden beheerst door depressie, burn-out en triggers. Ondanks het feit dat ik de ggz uitgebreid van binnen gezien heb, kon niemand mij uitleggen dat dat normale reacties waren op trauma. Ik heb jarenlang gedacht dat ik gek was, net als mijn moeder.

Door welke MindView ben ik anders naar mezelf en de wereld gaan KIJKEN?

Omdat ik in mijn omgeving geen uitweg kon vinden, besloot ik om mijn blik naar binnen te richten. En daar ontdekte ik een manier om het trauma dat zich toen aandiende te integreren. Wat een ruimte gaf dat! Daarna heb ik jarenlang mijn focus gericht op het blootleggen van trauma. Want om ermee te kunnen werken, moest ik eerst – en steeds opnieuw – mijn eigen overlevingsgedrag herkennen en ontmantelen.

Vijfentwintig jaar focus op mijn eigen traumawerk en tien jaar gretig lering trekken uit de begeleiding van cliënten, het was één groot onderzoek. Ik vormde daardoor mijn eigen visie op psychische gezondheid en trauma. En ik leer nog iedere dag bij.

Mijn belangrijkste conclusie: dat wat we in onze cultuur meestal interpreteren als ‘stoornis’ bestaat in feite uit normale reacties op trauma.

En trauma kunnen we integreren. Allemaal. Want iedereen heeft het, in wisselende mate. Wát een nieuwe wereld zou dat geven!

Waar sta ik nu?

Het schrijven van Van taboe naar traumabewust was het sluitstuk van mijn soloperiode. De visie die ik daarin beschrijf, heeft jarenlang gerijpt in mij, eerst met weinig input van wie dan ook. Tot ik ontdekte dat anderen, helemaal los van mij, tot dezelfde oplossingen en conclusies kwamen als ik. Daardoor ging ik vertrouwen op mijn eigen intuïtie en inzichten.

Dat vertrouwen gaf een boost aan mijn ontwikkeling. Ik liet mij verder inspireren door experts terwijl ik ondertussen leerde van mijn cliënten. Dit proces had uiteindelijk tot resultaat dat puzzelstukjes op hun plaats vielen en er een helder beeld opdoemde. Het boek dat ik schreef over dat beeld wordt goed gewaardeerd in de coachingwereld.

Mijn weg is om van binnen naar buiten te gaan. Nu ik mijn eigen visie stevig heb neergezet, is de volgende fase aangebroken: het kruisbestuiven met andere visies. Ik blijk het niet allemaal alleen te hoeven doen!

Waarom bij MindView betrokken?

Soleren kan heel fijn zijn: je krijgt weinig tegenspraak, je kan je eigen lijn volgen. Dat heb ik nodig gehad. Maar het was ook een eenzame weg.

Het is natuurlijk niet voor niets dat ik mij op die manier ontwikkeld heb. Als KOPP’er voelde ik mij van kinds af aan al verantwoordelijk voor de emotionele stabiliteit van iedereen om mij heen. Dat is nogal een opdracht. Eigenlijk moet je God zijn om die te kunnen volbrengen, en geloof het of niet: dat was ik niet.

Op deze manier opgroeien bracht voor mij de paradox met zich mee van alles moeten kunnen en daar ook in moeten geloven versus de overtuiging dat ik helemaal niks en niemand ben als ik die opdracht niet klaar. Die is heftig en pijnlijk. En eenzaam. Pas heel recent voel ik mij veilig genoeg om het verlangen naar samenwerking met gelijkgestemden in mezelf ruimte te geven.

Waar ben ik nu op MindView mee bezig?

Op dit moment ben ik mij samen met mijn tribe aan het oriënteren op mogelijkheden, verlangens en kansen. We hebben een uitgebreide kennismakingsfase doorlopen. Mijn expertpagina is aangemaakt.

Voor mijn praktijk heb ik een workshop ontwikkeld die ik graag wil gaan delen en fijn slijpen samen met andere MindViewers, met de bedoeling om deze te gaan aanbieden als deel van een traject. Ook ontwikkel ik een pilot voorafgaand aan een jaaropleiding voor KOPP’ers, waarmee ik ervaring opdoe in het opzetten en begeleiden van langere groepstrajecten. Ik wil graag in die richting verder en bij MindView zie ik daarvoor een heleboel mogelijkheden.

MindView.world verscheen op mijn levenspad precies op het moment dat bij mij het verlangen ontstond om me te verbinden met collega-coaches en begeleiders. Een platform van gelijkgestemden, waar je welkom bent met álles wat je meebrengt. Die boodschap help ik graag verspreiden, zowel binnen onze community als daarbuiten.

MEER OVER MIJ

1 MIJN PRAKTIJK
MIJN PRAKTIJK

MIJN PRAKTIJK

KOPPcoaching

Ik begeleid volwassenen met een KOPP / KVO-achtergrond in het proces van het vormgeven van hun eigen leven. Onderwerpen als de zorg voor of omgang met je ouder(s), je functioneren in werk of relatie en de opvoeding van jouw eigen kinderen kunnen aan de orde komen. Het doel van mijn coaching is steeds om je eigen antwoorden te vinden en los te komen van de gedragspatronen die je vroeger noodgedwongen ontwikkeld hebt. Wat wil jij eigenlijk voor jezelf? Waar ligt jouw verlangen?

GA NAAR MIJN WEBSITE
MIJN PRAKTIJK