MindViews Profiel Pagina Jan Pieter van Sonbeek

DE MINDVIEW VAN

Jan-Pieter Sonbeek

  • Oprichter MindView
  • Levenscoach
  • Business Coach
Bewust, Open Minded, Holistisch integratief en inspirerend ontdekken en ontwikkelen
 
Hypergevoeligheid – Creativiteit – Dromen – Verlangen – Sociaal Ondernemen – Mind als inspiratiebron voor het leven

MIJN MINDVIEW

MIJN REIS

Waar kom IK vandaan?

Al vanaf jongs heb ik een gevoel gehad dat er meer is in het leven, waardoor ik al vrij vroeg aan een zoektocht ben begonnen naar mezelf, naar wie ik nu daadwerkelijk ben en wat ik wil in het leven Dit heeft er voor gezorgd dat ik al jong interesse kreeg in psychologie en filosofie en allerlei ontwikkelpaden heb bewandeld om mezelf beter te leren kennen. Mijn interesse voor alles wat met de Mind te maken had groeide steeds meer. En daarmee ook mijn kritische blik op de westers dogmatische kijk op de psyche van de mens.


“EVERYTING IS ENERGY AND THAT’S ALL THERE IS TO IT. MATCH THE FREQUENCY OF THE REALITY YOU WANT AND YOU CANNOT HELP BUT GET THAT REALITY. IT CAN BE NO OTHER WAY. THIS IS NOT PHILOSOPHY. THIS IS PHYSICS.” ~ ALBERT EINSTEIN

Door welke MindView ben ik anders naar mezelf en de wereld gaan KIJKEN?

Veranderingen zijn er gekomen toen ik een aantal jaren geleden de boeken van o.a. Eckart Tolle, Bessel van der Kolk en Dnaiel Siegel las. Boeken die mij een radicaal ander mensbeeld voorschotelde met een fundamenteel ander perspectief op persoonlijke groei. In die periode ben ik ook een ander pad gaan bewandelen en ben ik een 2 jarige coaching opleiding begonnen waar Transactionele Analyse, Meditatie, Lichaams- en Energetisch werk en Familieopstellingen centraal stonden. De afgelopen jaren heb ik daarnaast over allerlei invalshoeken en methodieken kennis opgedaan en heb ik deze geëxploreerd. Dit alles maakte mij steeds (lichaams)bewuster van mijn overlevingssystemen en van mijn hoogsensitiviteit. Daarnaast bevestigde het mij dat er in de maatschappij een andere kijk op de Mind nodig is.


“BEING ABLE TO FEEL SAFE WITH OTHER PEOPLE IS PROBABLY THE SINGLE MOST IMPORTANT ASPECT OF MENTAL HEALTH; SAFE CONNECTIONS ARE FUNDAMENTAL TO MEANINGFUL AND SATISFYING LIVES.” ~ PROF. DR. BESSEL VAN DER KOLK, TRAUMA PSYCHIATRIST

Waar sta ik nu?

De afgelopen jaren ben ik veel met bewustwording bezig geweest en heeft er al veel heling en groei plaatsgevonden. Vanuit mijn holistische, open minded en inspirerende kijk op persoonlijke ontwikkeling, mijn levenservaring en creatief ondernemende talenten wil ik mensen inspireren om mentale ontwikkeling veel meer te gaan zijn als een ontdekkingsreis en vanuit dit perspectief met zichzelf aan de slag te gaan. Daarom ben ik de sociale onderneming MindView gestart.


"FIRST THEY IGNORE YOU, THEN THEY LAUGH AT YOU, THEN THEY FIGHT YOU, THEN YOU WIN" ~ MAHATMA GANDHI

Waarom bij MindView betrokken?

Ik ben de oprichter van MindView. Inmiddels is er een hele mooie groep mensen bij MindView betrokken. Gezamenlijk kunnen we een ander perspectief gaan brengen binnen onze maatschappij m.b.t. psychische ontwikkeling van mensen.


“VULNERABLILITY IS THE BIRTHPLACE OF INNOVATION, CREATIVITY AND CHANGE” ~ RESEARCH PROF. DR. BRENE BROWN SOCIAL WORK TRAUMA PSYCHIATRIST

Waar ben ik nu op MindView mee bezig?

Binnen MindView ben ik met name bezig met de strategie, visie ontwikkeling en innovatie. Daarnaast houd ik me bezig met het opzetten van een mooi Development Team, zodat onze Sociale Onderneming zich langzaam verder kan ontwikkelen en gedragen kan worden door bewuste professionals.


“INSPIRE TO REWIRE” ~ PROF. DR. DANIEL SIEGEL INTERPERSOONLIJKE NEUROBIOLOGIE