MindViews Profiel Pagina Franka Guiking

DE MINDVIEW VAN

Franka Guiking

  • De Weerbare Omdenker; Adviseur, Coach & Trainer ‘Eigen Regie & Eigen Kracht’ – voor ouders en jeugd- en gezinsmedewerkers die te maken hebben met de zogeheten complexe scheiding
  • Methodiek Ontwikkelaar ‘(H)Erkennen van de complexe scheiding & hoe ernaar te handelen’ als medewerker RvdK/jeugdbescherming/jeugd en gezin
  • Pedagogisch medewerker in de kinderopvang
  • Specialismen: Bewustwording/Adequaat handelen bij mechanismen (ex-)partnergeweld, huiselijk geweld, kindermishandeling – de zogeheten complexe scheiding

MIJN MINDVIEW

MIJN REIS

Waar kom IK vandaan?

Wat is het toch bijzonder dat ik IK ben, dacht ik als kind geregeld. Met mijn gedachten, met mijn overwegingen, overtuigingen, visie, gevoel, emoties. Besta ik echt? Wat is het toch bijzonder om hier op aarde te zijn, ook al kan het leven soms heel, heel pittig aanvoelen. Wat is alles wat leeft en groeit, maar ook weer doodgaat, toch een wonderlijk proces. Bijna magisch. Ik verwonder me geregeld over het moois dat er is en ook over het leed dat we elkaar aandoen, als mens onder elkaar. We maken ons geregeld druk en we maken het elkaar als mens geregeld moeilijk. Maar waarom? Mijn hele leven vraag ik me af hoe we met elkaar kunnen zorgen voor elkaar, vanuit puur, liefdevol en oprecht Zijn. Ik ontdekte, dit begint bij mezelf, niet bij de ander. Dit is wat ik Zelf kan doen en wat ik voor kan leven.

Door welke MindView ben ik anders naar mezelf en de wereld gaan KIJKEN?

In mijn jeugd en best een heel stuk van mijn ondertussen volwassen leven heb ik van doen (gehad) met aardig wat dwingende, bepalende mensen om me heen. Ik was hier als kind niet tegen opgewassen en ook na mijn jeugd heb ik het nog vrij lang best ingewikkeld gevonden om me op weerbare wijze te verhouden tot dit type mens. Ik ontdekte op een gegeven ogenblik dat mijn eigen copingmechanismen me hierin eigenlijk nog het meest gevangen hielden en mij in de weg stonden om mild, weerbaar en krachtig te durven (re)ageren op de ander. Pas toen ik ging herkennen, voelen en zien dat ik hierin zelf het meeste werk te doen heb om mildheid, warmte en liefde te voelen en toe te staan in en naar mezelf, ontstond er verbinding, rust en ruimte in mezelf. Verandering ligt niet buiten onszelf, maar in onszelf.

Waar sta ik nu?

Ik zie het leven als een pad, als een avontuur met pieken en dalen en alles ertussen in. Met ervaringen waar ik van mag, en kan, leren. Waarbij gevoelens als blijdschap, boosheid, woede, kracht, rust, vreugde, wanhoop, frustratie, onzekerheid, verwarring, twijfel, mildheid er allemaal mogen zijn.
Wat ik met ben gaan realiseren is dat 'dingen' in het leven 'zo' lopen, omdat ze mij wat te leren hebben. Dit is eigenlijk de grootste les die ik leer van het leven. Niet 'Waarom de dingen zo lopen' maar 'Dát de dingen lopen zoals ze lopen' en vooral 'Hoe leer ik me ertoe verhouden'. Ik ben me gaan realiseren dat ik altijd een keus heb. En dat ik het niet alleen hoef te doen. We zijn niet gemaakt om het leven alleen te bewandelen.

Waarom bij MindView betrokken?

Veel kinderen en ouders voelen zich onveilig thuis door psychisch, emotioneel, financieel, fysiek geweld vanuit hun (ex-)partner of ouder. Deze situatie wordt in de volksmond en in het vakjargon 'complexe scheiding' genoemd of 'vechtscheiding'.
Vanuit mijn kennis, deskundigheid, inzicht en ervaring die ik heb op het gebied van deze zogeheten 'complexe scheiding' of 'vechtscheiding' reik ik bewustwording en handvatten aan hoe huiselijk geweld, (ex-)partnergeweld en kindermishandeling samen te stoppen, en hoe hiertoe te leren verhouden als ouder zijnde die zich hierin bevindt.
Ik coach en adviseer ouders en jeugd-en-gezinsprofessionals middels psycho-fysiek ervarend leren naar weerbaarheid, eigen regie, eigen kracht, eigenaarschap en lef om samen dat te kunnen doen wat nodig is. Met als missie: Veiligheid, Eigen Regie en Eigenaarschap voor een ieder.
We hebben veel meer invloed op onze eigen situatie en ons eigen 'stuk' dan we ons vaak bewust zijn.

Waar ben ik nu op MindView mee bezig?

Momenteel ben ik bezig met het proces van vormgeven van een methodiek 'Hoe signalen van huiselijk geweld, (ex-)partnergeweld en kindermishandeling te leren (h)erkennen' en 'Hoe op assertieve wijze hiertoe te kunnen verhouden als ouder én als professional'. Om van daaruit adequate stappen te kunnen maken met elkaar, afgestemd op kind, ouder, volwassene en hun hulpvraag in hun onveilige realiteit.

MEER OVER MIJ

1 MIJN PRAKTIJK
MIJN PRAKTIJK

MIJN PRAKTIJK

De Weerbare Omdenker (website nog in de maak)

Op LinkedIn ben ik te volgen op https://www.linkedin.com/in/franka-guiking/

GA NAAR MIJN WEBSITE
MIJN PRAKTIJK