MindViews Profiel Pagina Boudewijn de Vries

DE MINDVIEW VAN

Boudewijn de Vries

  • Cultuur filosoof

  • School-psycholoog

  • HBO docent psychologie, filosofie en ethiek

  • Auteur

  • Academy programma ontwikkelaar Mindview

MIJN MINDVIEW

MIJN REIS

Waar kom ik vandaan?

Ik kom uit een gezin die me altijd heeft ondersteund om niets maar zo aan te nemen, maar altijd zelf te blijven onderzoeken of de dingen wel zo zijn zoals de gevestigde orde ons wil laten geloven. Dat heeft van mij een nieuwsgierig onderzoekende geest gemaakt die grondwettelijk alles veronzekerd blijft onderzoeken, maar daardoor steeds meer contact heeft kunnen maken met de eenheid in de voor velen nog verwarrende verscheidenheid.

Wie durf te ver-dwalen….vindt nieuwe (oorspronkelijke) wegen…waardoor het oeroude weer het bevrijdende NIEUWE kan worden.”

Door welke MindView ben ik anders naar mezelf en de wereld gaan KIJKEN?

Dat is de volgende quote van Gregory Bateson:

The major problems in the world are the result of the difference between how NATURE works and the way PEOPLE think” – Gregory Bateson

Deze quote liet mij contact maken met het ziekmakende culturele vervreemdingsproces waardoor er een steeds meer zeurend en levenspijn veroorzakend “double bind conflict” zich heeft kunnen ontwikkelen dat continue gevoed wordt door een culturele dynamiek die steeds meer vervreemd is geraakt van de universele “natuurlijk wijze” bestuurskundige principes (deep ecology).

Waar sta ik nu?

Wendbare en weerbare verduurzamende gezondheid ontstaat daar waar het leven overeenkomstig is met de natuurlijk wijze diep ecologische bestuur “kunst” of huishoudkunde.

Het is onze uitdaging om de huidige gezondheid ondergravende vervreemding stap voor stap weer op te heffen door weer te leren… te VOELEN (EQ), te HANDELEN (IQ) en uitbalancerend AF TE WEGEN (SQ)…. zoals de NATUUR werkt.

Waarom bij MindView betrokken?

Plusminus acht jaar geleden ben ik begonnen aan een literatuuronderzoek dat gericht was op het verkrijgen van een veel meer integrale kijk op deze Natuurlijk wijze bestuurs-”kunst” en hoe we deze universele principes toepasbaar kunnen maken in ons alledaagse leven.


Dat heeft nu een boek opgeleverd met de titel “Ter Heroverweging”. Een beschrijving van mijn Reis van de Held met de duizenden gezichten (Joseph Campbell). Deze reis is voor mij ook nog niet afgesloten en zorgt dagelijks voor nieuwe ontdekkingen en momenten van diepe verwondering.

Dit boek kan ook gezien worden als een uitnodiging voor iedereen om de stoute schoenen aan te trekken en een bewustwordingsexpeditie aan te gaan met een Mindview “Fellowship”.

Een reis naar “Morgenland” (Herman Hesse) of een reis naar “the better you in a better context” en ook een reis naar “The better US in a better context”. Een reis die je bij elke stap geestelijk rijker kan laten worden.

Waar ben ik nu op MindView mee bezig?

Het huidige onderwijs, de hulpverlening en psychiatrie zijn vanuit het huidige dominant geleefde “verlicht” verduisterende mechanistische Wereldbeeld veel te veel ontzield, veel te bedrijfsmatig, veel te instrumenteel, veel te industrieel, veel te afstandelijk, veel te rationeel objectiverend en veel te vereconomiserend ingericht (allemaal perverse disbalans-systemen) en houden te veel een illusie overeind dat hun interventies helpen om een verduurzamende gezonde ontwikkeling mogelijk te maken.

Samen met de andere Mindviewers willen we de huidige dynamiek transformeren in een helende werkelijkheid die verduurzamend integraal gezondheid oproept ten behoeve van onze NATUUR en onze toekomstige CULTUUR, die we stap voor stap in het hier en nu participerend en co-creërend, langzaam maar zeker, kunnen oproepen (Otto Scharmer).