MindViewers

MINDVIEWS

Lees hier meer over de MindViews van mensen die betrokken zijn bij onze Sociale Onderneming en ervaar dat iedereen in dit leven zijn eigen pad loopt naar meer bewustwording, herstel, groei en transformatie en ervaar dat er geen “beste” of “juiste” kijk is op psychische ontwikkeling en dat juist het maken van eigen keuzes hierin belangrijk is en het volgen van eigen creativiteit, verlangen en dromen.

MENSEN VAN MINDVIEW

Vele mensen associeren de Mind met ons brein. MindView.World ziet dit anders. De Mind is een verzameling van gevoelens, emoties, gedachten, overtuigingen en herinneringen. Deze kunnen bewust en onbewust zijn en zijn niet alleen aanwezig binnen ons lichaam of onze hersenen, maar ook buiten ons zelf in de verbindingen met anderen en onze omgeving.

Een MindView is een persoonlijke zienswijze waarmee we naar (de ontwikkeling van) onze gevoelens, emoties, gedachten, overtuigingen en herinneringen kijken. Ieder mens doorloopt een eigen levenspad. Iedereen heeft daardoor zijn eigen continue veranderende kijk op het proces van bewustwording, herstel, groei of transformatie. Er is naar onze mening daardoor geen beste of mooiste MindView. 

MindView

MindView

MindView

MindView

MindView

MindView

MindView

MindView

MindView

MindView

MindView

MindView

MindView

MindView

MindView

MindView

MindView

MindView

MindView

MindView