MindView Research & Development

MINDVIEW RESEARCH & DEVELOPMENT

(Wetenschappelijk) Onderzoek naar (innovatieve) invalshoeken en methodieken over de ontwikkeling van de Mind en kwaliteitsontwikkeling binnen de organisatie en Theory of change Impact metingen.

THEORY OF CHANGE

Waar een commerciële onderneming winst centraal heeft staan heeft een Sociale onderneming Maatschappelijke Impact centraal staan binnen de organisatie.

Centraal thema is dus om deze impact inzichtelijk te maken. Enerzijds omdat het management zo in staat is beter op impact te sturen en deze te maximaliseren en anderzijds om claims te onderbouwen naar de stakeholders van de organisatie, zoals financiers, overheid, coaches, development team en media.

Om de juiste impact data te realiseren is het belangrijk om een model te ontwikkelen. Dit model heet de “Theory of change”. De activiteiten van een organisatie leiden tot outputs, dat wil zeggen de directe resultaten van de activiteiten. Wanneer er voor de juiste activiteiten is gekozen, leiden deze outputs tot positieve effecten voor individuen en zelfs voor positieve effecten voor de maatschappij in het algemeen. De theory of change is een model dat de verandering beschrijft dat het bedrijf nastreeft en hoe deze verandering wordt gerealiseerd. Meer weten over Sociale Ondernemingen en/of The Theory of Change? Kijk op Social-enterprise.nl.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

MindView.World gaat wetenschappelijk onderzoek doen naar innovatieve en open minded invalshoeken en methodieken. Methodieken die holistisch en integratief naar mens en maatschappij kijken. Interdisciplinair en zoveel als mogelijk buiten bestaande kaders kijkend, zonder oordeel en niet vanuit een dogmatische kijk op de Mind. Dit kunnen ook invalshoeken zijn die soms als “alternatief” bestempeld worden, maar veel wijsheid in zich kunnen hebben. Onderzoek dat voorbij gaat aan de focus op het brein, maar de Mind ziet als een samenspel ziet van brein, lichaam en omgeving. Een kijk waarin zowel het materiele als immateriele samen kunnen komen.  Waar verbinding met jezelf, anderen en de wereld centraal staat.

Het ecosysteem van MindView.World staat hierbij centraal. Hoe kunnen we ons ecosysteem nog verder ontwikkelen dat het voor een ieder toegankelijk is, verbonden is en helend is. Hoe kunnen we een ecosysteem ontwikkelen waar een groter collectief bewustzijn ontstaat, waardoor mensen een fijner leven kunnen leiden en meer verbinding krijgen met zichzelf, anderen en de maatschappij. Hoe kunnen we een cultuur ontwikkelen waarin we de Mind vanuit een inspirerende en ontdekkende kijk kunnen gaan zien?