MindView Nieuwsbrief

MINDVIEW
NIEUWSBRIEF

We nemen jullie in deze Nieuwsbrief mee in de ontwikkelingen van de afgelopen 2 weken.

MINDNEWS

HALLO MINDVIEWERS,

Onze 1e nieuwsbrief is een feit! Dit in navolging van de belofte in mijn brief van vorige week om 2 keer per maand een update te geven van alle MindView ontwikkelingen die er gaande zijn.

De 1e en direct de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Ofwel de inluiding van een nieuwe ontluikende fase en de afsluiting van een roerige zoekende fase. 2022 gaat een mooie positieve MindView vibe teweeg brengen met een steeds groter wordende groep van mooie open minded en verbonden mensen.

In deze nieuwsbrief vertellen we kort e.e.a. over de Tribe ontwikkelingen, MindView en Expertpagina’s, Masterclasses, Corona Tribe en het online platform.

Alvast fijne dagen en veel leesplezier!

Warme Groet,

Jan-Pieter

Inspirerende tribes

Inmiddels zijn de eerste MindView-Tribes van start gegaan. We hoopten dat de ontmoetingen inspirerend en helpend zouden zijn om een start te maken met de Coach-to-Coach Community en tegelijkertijd om de content voor de WikiMind-pagina's te creëren. En dat blijkt ook het geval!

Allemaal brengen we onze eigen, unieke mix van ervaringen, kennis en talenten mee, waarmee we elkaar inspireren. En tegelijk herkennen we in elkaar onze menselijkheid.

Het op papier zetten van je missie, visie en expertise dwingt je om tot de kern te komen. Dat kan best een lastig proces zijn. En dan is het heel fijn om dit proces te kunnen delen, en er feedback op te krijgen. Al doende leren we zo ook wat een prettige werkwijze is voor de Wiki-tribes, en die ervaringen nemen we mee naar de volgende ronde.

De volgende tribes starten al in januari. Ken je open minded en inspirerende coaches, therapeuten of psychologen die onderdeel willen zijn van de MindView Vibe, laat het ons weten!

Warme groet,

Eline

NIEUWE TRIBE VAN START

Steeds meer Mind-professionals weten MindView te vinden en zien de potentie van ons mooie initiatief! Vol enthousiasme gaan we daarom door met de start van een nieuwe tribe.

Na het splitsen van de testgroep is dit de 3e Tribe die samen gaat werken aan het ontwikkelen en het schrijven van hun persoonlijke Mindview pagina, hun Expertpagina en Masterclass. Om vanuit hier een inspirerende Coach-to-Coach Community op te bouwen. Inmiddels hebben we ervaren dat er mooie gesprekken en contacten ontstaan.

De nieuwe deelnemers zijn Alida van der Hoek, Eric van der Wal, Evelyne van Winden, Kassandra Goddijn, Hildegard Hamstra en Sarah Reniers en Stephan van Gelder. Daarmee is de Tribe goed gevuld.

Geïnteresseerden voor de 4e Tribe kunnen zich via de het MindView Development team melden. Wij hopen snel op nog veel meer deelnemers om zo de community te laten groeien, waardoor er ook regionale live bijeenkomsten kunnen ontstaan. Ken je inspirerende mensen, laat het ons weten!

Hartelijke groet,

Wilma

MINDVIEW MASTERCLASSES

Mindview Masterclasses 2022 In de eerste 3 maanden gaat iedere Mind-professional naast de ontwikkeling van een MindView pagina en een Expertpagina aan de slag met de ontwikkeling van 1 of meerdere Masterclasses. Een korte beschrijving van Iedere masterclass zal in een vastomlijnde template worden weergegeven op een pagina. Een voorbeeld van een dergelijke pagina kun je via onderstaande knop bekijken.

Begin volgend jaar wordt er op de MindView.world website een agenda gepubliceerd waarin bekend wordt gemaakt waar en wanneer Masterclasses door alle Mind-professionals worden aangeboden.

Mijn Masterclasses ondersteunen allemaal de kanteling van het conventionele Mechanistische wereldbeeld naar een Levend Systeem wereldbeeld. Te denken valt aan:
-“Organiseren vanuit een levend systeem wereldbeeld”.
•“Positieve Psychologie vanuit levend systeem wereldbeeld”.
- “Heroverwegend leren leren vanuit een levend systeem wereldbeeld”.
•“Van invullen naar present mensen(f)luisteraar”
•“Coachvaardig bevragen vanuit een levend systeem wereldbeeld"

Hopelijk inspireert de Masterclass pagina jullie om zelf interessante Masterclasses te ontwikkelen.

Vriendelijke groet,

Boudewijn

Mind & Corona Groep

Vanuit het verlangen om tijdens deze Corona-periode iedereen die daar behoefte aan heeft te ondersteunen, ben ik gestart met de LinkedIn-groep “Voor verbinding en veerkracht tijdens Corona”. Deze groep wordt gevormd door coaches, therapeuten en mensen die op zoek zijn naar steun.

Met Mindview wil ik dit initiatief verder professionaliseren, vormgeven en ontwikkelen. We zijn daarom op het MindView platform een “MindView & Corona” Groep gestart. Hierdoor kunnen nog meer mensen intensiever bereikt worden, die de steun hard nodig hebben. MindView kan mijn initiatief een online platform aanreiken waar mensen met elkaar kunnen verbinden in fora en met elkaar in gesprek gaan.

Mind & Corona is een semi-open groep, voor zowel coaches en therapeuten, als voor eindgebruikers. De aangesloten mensen kunnen een “light-variant” van de MindView pagina maken, specifiek over de invloed die Corona heeft op de mentale ontwikkeling. Zij doen niet mee met het reguliere Coach-to-Coach jaarprogramma en kunnen geen onderdeel worden van Expertgroepen of een Expertpagina vormgeven.

Uiteraard kan dat wel wanneer ze hier bewust voor kiezen en actief mee willen doen met de verdere ontwikkeling van MindView. Ik ga hier de coaches die aangesloten zijn voor benaderen.

Verder ga ik met JP bekijken of we subsidies of fondsen kunnen vinden die ons Corona initiatief ondersteunen. Mochten jullie hier ideeen over hebben dan hoor ik dat graag.

Warme groet,

Ilse

PLATFORM ONTWIKKELING

Aan het platform wordt druk verder gebouwd. De laatste weken is er veel nieuwe content ontwikkelt samen met MindViewers: Zo worden MindView-, Expertise- en Masterclasspagina's ontwikkelt.

We hebben een nieuw proces opgezet van paginacreatie met behulp van Google forms. Dit wordt getest en lijkt zijn vruchten af te werpen. Op dit moment wordt alle content die wordt aangeleverd nog met de hand omgezet naar een pagina. Met dank ook aan Sylvia! Deze werkwijze zal de komende tijd verder worden getest en zo nodig aangescherpt. Zo is er al feedback vanuit de tribes om eerst e.e.a. uit te werken in een Word document, alvorens een definitieve versie van de content aan het einde van ieder blok pas in te vullen.

Omdat het omzetten van de ingevulde content naar een webpagina een arbeidsintensief proces is, kijken we naar oplossingen om dit in de nabije toekomst te automatiseren. Voor verdere professionalisering, beveiliging en automatisering van het platform zijn we op zoek naar een ICT developer en/of ICT studenten.

Er is veel te doen met de groeiende de MindView community en de tribes. Om MindView zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen op social media en andere kanalen zijn we ook op zoek naar Online Marketing Studenten. Dus als jullie Open Minded mensen kennen die affiniteit met Mind, Mens en Maatschappij, laat het ons weten!

Hartelijke groet,

Adriaan

TOT SLOT! FIJNE DAGEN TOEGEWENST!

2022 wordt een jaar met nieuwe ongekende mogelijkheden tot inspiratie, co-creatie, verbinding en innovatie. Mogelijkheden om met zijn allen verder te bouwen aan een nieuw ecosysteem waarin we steeds bewuster en open minded naar Mind, Mens en Maatschappij gaan kijken en waarin we vanuit een ander perspectief een bedding kunnen aanreiken aan de vele mensen die dit nodig hebben in deze ingewikkelde tijden.

Ontwikkel, groei en transformeer mee! Practice What you preach! En Trust The Process!

Hele fijne dagen toegewenst!

Het MindView Development Team