MindView Masterreeks – Thuiskomen in jezelf

MINDVIEW
MASTERREEKS


THUISKOMEN IN JEZELF

EEN VERRUIMD PERSPECTIEF OP DE MENSELIJKE ERVARING


12-WEEKSE REEKS

Een verruimd perspectief op de menselijke ervaring

Wat is de aanleiding voor deze Masterclass?

Het lijkt niet zo goed te gaan met ons psychisch welbevinden. Mentale stress is een wijdverbreid verschijnsel. Veel mensen kampen met gevoelens van eenzaamheid, leegte, onzekerheid, somberheid, burn-out en depressie. Tegelijkertijd worden we de hele dag door blootgesteld aan boodschappen die benadrukken dat geluk maakbaar is. Dat we de weg uit ons ongemak kunnen vinden door persoonlijk geluk en succes na te streven.

Deze weg blijkt heilloos, want succes, carrière en bezit kunnen ons niet werkelijk gelukkig maken. Maar als deze weg een dwaalspoor is, wat dan? Waar kunnen we dan nog betekenis vinden? Waar vinden we dan wel ons heil? Hoe kunnen we ons op een zinvolle manier verbinden met onszelf, elkaar en met het leven?

Lange tijd konden religies een antwoord bieden op deze vragen. Tegenwoordig hebben zij voor veel mensen hun geloofwaardigheid en zeggingskracht verloren. Dat doet niets af aan ons verlangen naar betekenis en verlichting. Naar verbinding met iets dat groter is dan ons. Bij velen leeft de behoefte om dat verlangen te volgen.

Waarom deze Masterclass?

In de loop van de millenia hebben filosofen, wijsgeren, mystici, heiligen, religieuze figuren gewezen naar het onnoembare, overstijgende, verbindende in de menselijke ervaring. Aldous Huxley muntte de term ‘perrenial philosofy’; de eeuwige wijsheid waarnaar deze uiteenlopende stromingen op hun eigen manier verwijzen. De kern van deze eeuwige wijsheid is dat de mens zijn bloei en gelukzaligheid kan vinden in het doorzien van het ego en het realiseren van zijn ware aard. Wat deze realisatie in de weg staat, is de identificatie met de wereld van de vormen en met het persoonlijke denken.

Zo zijn er talloze zienswijzen die wijzen naar ‘het zijn’. Er zijn er die je onder de Via Positiva zou kunnen scharen. Dat zijn zienswijzen die proberen het zijn te beschrijven. Denk bijvoorbeeld aan ontstaansmythen, legendes, de monotheïstische religies. Deze zienswijzen nodigen uit tot overgave aan iets dat groter is dan jij.

Er zijn ook zienswijzen die je onder de Via Negativa zou kunnen scharen. Die proberen het zijn te karakteriseren door te onthechten en te onderzoeken wat het zijn niet is. Denk bijvoorbeeld aan non-dualiteit of het boeddhisme. Deze zienswijzen nodigen je uit om te zien dat de illusie van het afgescheiden ego de wortel is van al het lijden.

Beide wegen leiden uiteindelijk tot het inzicht dat harmonie met het leven ontstaat als het innerlijk verzet tegen ‘wat is’ stopt. Als de individuele wil en de universele wil op elkaar zijn afgestemd.

Wat is de doelstelling van deze Masterclass?

In dit programma verkennen we met elkaar de dimensie van ‘het zijn’ aan de hand van verschillende zienswijzen, zonder dat we vasthouden aan een ervan. Het gaat bij deze verkenningstocht niet om een (nieuwe) overtuiging, spirituele methode of zienswijze, maar om verkennen en herkennen.

‘Waarheid is een land zonder wegen erheen, dat langs geen enkel pad is te bereiken. Om inzicht te kunnen hebben in de waarheid moet je alleen staan, volstrekt alleen. Geen meester, geen leraar, geen goeroe, geen systeem, geen zelfdiscipline zal ooit de sluier oplichten, waarachter de wijsheid verborgen ligt.’ - Krishnamurti

Wat alle zienswijzen gemeen hebben, is dat zij wijzen naar iets wat vooraf gaat aan alle concepten, woorden, ideeën en vormen. Naar een mysterie dat niet met het intellect begrepen kan worden. Naar een geheim dat niet doorverteld kan worden. Je kunt het alleen voor jezelf ontdekken. Niet omdat het geheim is, maar omdat het alles wat erover gezegd kan worden, niet is.

Wat gaan we doen?

In dit programma richten we onze blik op het zijn als de essentie van wie we zijn. Gedurende 6 maanden ontmoeten we elkaar eens per twee weken in een Zoom-sessie van anderhalf uur.

We gaan alles wat je zeker denkt te weten vriendelijk onderzoeken; is het waar? We verkennen het bewustzijn en de rol van het denken in het geheel van wie je bent. We beginnen met het herkennen van de rol die het denken speelt bij je ervaring van jezelf en het leven. Vervolgens verkennen we de ruimte waarin al je ervaringen verschijnen. Het gaat hierbij niet om kennis of zelfverbetering, maar om het besef dat je ‘ruimer’ bent dan je denkt.

Thema’s die daarbij aan bod komen zijn onder andere:

  • Het ego/de illusie van het denken
  • Het zijn als essentie en bron
  • De eenheid van het leven: alles is dezelfde energie, of die nu vormt heeft of vormloos is
  • Gewaar zijn als brug naar realisatie
  • De paradox van het lijden: als de essentie eenheid is, waarom is er dan lijden?
  • De paradox van het (on)persoonlijke: waarom je voorbij het persoonlijke moet kijken om als jezelf te kunnen bloeien
  • Het intellect als instrument
  • De valkuilen van het spirituele pad
  • Bestaat de vrije wil?

voor wie? Wanneer vindt de Masterclass plaats?

Dit programma is bedoeld voor iedereen die het verlangen voelt om zich op een betekenisvolle manier te verbinden met zichzelf, anderen en het leven. Het programma bestaat uit twaalf bijeenkomsten, die om de week plaatsvinden op donderdag van 19:30 uur tot 21:00 uur. We plannen de eerste bijeenkomst als er voldoende inschrijvingen zijn.

Wie begeleidt de Masterclass?

Deze masterreeks wordt begeleid door Hildegard Hamstra en Eline Sluys.