MindView Masterreeks – Organiseren vanuit een ander wereldbeeld

MINDVIEW
MASTERREEKS


ORGANISEREN VANUIT EEN ANDER WERELDBEELD


8 WEEKSE REEKS

ORGANISEREN VANUIT EEN ANDER WERELDBEELD

Wat is de aanleiding voor deze Masterclass?

Vanuit het Descartiaanse “mechanistische denken” is de menselijke samenwerking teruggebracht tot een ontzield klokuurwerk die aan het lopen wordt gehouden door het uurwerk op te winden, te oliën en als er een tandwieltje niet goed past en werkt en stroef loopt dat deze dan snel wordt vervangen voor een beter exemplaar.

Managen is vanuit het mechanistische wereldbeeld niet veel meer dan logaritmisch, serieel, lineair en dualistisch het uurwerk draaiende houden vanuit het analytische en rationele probleem-georiënteerde denken en doen van een horlogemaker.

Het “verlichte” denken (IQ) ontzielt op deze zeer reductionistische manier de normaal bezielde menselijke samenwerking, waardoor de communicatieve interactie en transactie ook teveel ontzield worden en daardoor een “toren van Babel” oproept waarin de “verlichte” hoogmoed ontwricht wordt door het te empathie-loze (EQ) langs elkaar heen praten en het langs elkaar heen werken en het niet meer doorzien wat de ontwrichtende uitwerkingen zijn van de acties en transacties op het grotere systemische geheel (SQ).

Als je mensen binnen een organisatie té veel aanspreekt op hun “nuttige” instrumentele en rationele intelligentie dan ontziel je “vercyborgend” de menselijke samenwerking. Ook in de post-conventionele organisatiekunde voldoet het “horlogemaker”-vakmanschap niet meer en wordt het steeds duidelijker dat je een organisatie behoort te benaderen als een bezield complex adaptief (wendbaar en weerbaar) levend eco-systeem, die gekenmerkt wordt door een enorme multi-dimensionaliteit, een enorme informatiedichtheid en een hoog dynamische sensitiviteit waarin kleine veranderingen grote gevolgen kunnen hebben.

In deze Masterclass maken we samen een onderhuidse reis door ons menselijke lichaam en proberen we contact te maken met de universele bezielde bestuur-kunst in ons eigen lichaam. Een extreem intiem universum waar we zorgwekkend van zijn vervreemd. Het is een reis waarin we onszelf “onderhuids” weer beter leren kennen. En zoals Socrates al aangaf begint alle wijsheid met diep ecologische “zelfkennis”.

De centrale onderzoeksvragen tijdens deze Masterclass zijn:

1. Wat zijn de universele bestuur-principes (diepte ecologie) in ons menselijke lichaam en hoe kunnen we deze principes transformerend toepasbaar maken in organisaties?

2. Wat kenmerkt een gezonde organisatie en wat kenmerkt een zieke ontregelde organisatie?

3. Wat heeft een organisatie zowel intern als extern nodig om tot volle vortex groei en bloei te komen?

4. Wat maakt een organisatie duurzaam?

5. Hoe kunnen we duurzaamheid integer definiëren? En hoe verhouden eerlijkheid, rechtvaardigheid en deugdelijkheid zich met organisatorische en verduurzamende vortex groei en bloei?

Waarom deze Masterclass?

Door deze Masterclass wordt ons eigen lichaam een boekenkast of bron vol met bezield bewustzijn en worden de deelnemers ingeleid in het “Levend systeem wereldbeeld”.

Dit post-conventionele paradigma wordt toepasbaar gemaakt binnen organisaties waardoor organisaties voldoende worden gedé-industrialiseerd en bezielend, zin- en betekenisvol, tot leven worden gekust.

Het roept organisaties op waarin mensen hun gehele menselijkheid weer kunnen “samen-leven”, vanuit hun integere hart-intelligentie.

Het roept een kanteling op waarin mensen niet bijna alleen worden ingezet vanuit hun rationele intelligentie, maar natuurlijk wijs afgewogen ook worden ingezet vanuit hun emotionele intelligentie en hun spirituele intelligentie.

Wat is de doelstelling van deze Masterclass?

• Inleiding in de universele bestuurskunde (diep ecologische patroonherkenning) vanuit een levend systeem wereldbeeld

• Het toepasbaar maken van dit post-conventionele integere bewustzijn in organisaties

• Hoe kun je conventionele organisaties vanuit hart-intelligente interventies bezielend wakker kussen tot organisaties die verduurzamend en hart-intelligent zin en betekenis scheppend tot volle vortex groei en bloei kunnen komen?

Wat gaan we doen?

  • Elke deelnemer kiest een casus uit zijn of haar eigen praktijk en gaat deze casus heroverwegen vanuit het nieuw verkregen bewustzijn. .


  • Er worden intervisie- en supervisie-groepen geformeerd waarin de deelnemers elkaar feedback geven en zo een “learning community” worden “On the job”. .


  • De aanbieder van Masterclass begeleidt deze learning community’s en begeleidt de deelnemers naar een zekere starters-competentie in het toepassen van het geïntroduceerde paradigma tijdens de Masterclasses. .


  • Na zeven of acht bijeenkomsten worden de uitgewerkte cases gepresenteerd aan elkaar en wordt elke casus-uitwerking voorzien van feedback en wordt vanuit de community gewaardeerd. Dit is het moment suprême waarop het goud uit de goudpan wordt geoogst.

voor wie? Wanneer vindt de Masterclass plaats?

De Masterclass reeks is bedoeld voor organisaties die hun interne processen willen optimaliseren door een gerichte inzet van hun human capital. Dit betekent een mindset-kanteling en inrichting van de organisatie van te veel beheersend command and controle naar meer bevrijdend het verduurzamend tot ontwikkeling laten komen van emanciperende competenties die medewerkers, teams en organisatieonderdelen in staat stellen om tot veel meer zelfregulatie, zelfmotivatie, zelf-creatie en zelforganisatie te komen in organische of ecologische verbondenheid.

Het oproepen van een gezonde uitgebalanceerde en verduurzamende ecologisch georganiseerde dynamiek van "autonome zelfredzaamheid in collectieve SAMEN-redzaamheid".

De Masterclass is opgebouwd uit 8 bijeenkomsten en vindt plaats op de woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. De eerste ZOOM bijeenkomst is ingepland op 1 juni 2022 en de laatste op 20 juli 2022.

Buiten deze bijeenkomsten worden er ook bijeenkomsten ingepland door de intervisie- en supervisie-groepen die gekenmerkt worden door een egalitaire “Learning from each other on the job” dynamiek.

Het gaat een pittige reis worden met een mooi reisgezelschap. Vol verwondering, eureka momenten, serendipity, meanderende beekjes en wild stromende rivieren, dichte wouden en schitterende vergezichten.

Wie begeleidt de Masterclass?

De Masterclass wordt begeleidt door Boudewijn de Vries. Boudewijn heeft veel ervaring als Psycholoog, Coach, Psycho-sociaal begeleider en Trauma begeleider. Daarnaast heeft hij vele jaren ervaring als HBO Docent. Hij doceerde hier onder andere de vakken: Psychologie, Psychopathologie, Ethiek, Filosofie, Organisatiekunde, Sociologie, Methodologie en onderzoek. Zijn bewustwordingspad heeft hij de afgelopen jaren geïntegreerd en in een boek beschreven met de titel “Ter heroverweging” waarin hij het Levend Systeem Wereldbeeld” uiteenzet en toepasbaar maakt en een ander maatschappelijk perspectief beschrijft.