MindView Masterreeks – Oplossingsgericht Coachen

MINDVIEW
MASTERREEKS


OPLOSSINGSGERICHT COACHEN vanuit een ander wereldbeeld


8 WEEKSE REEKS

OPLOSSINGSGERICHT COACHEN

Wat is de aanleiding voor deze Masterclass?

In elk complex probleem zit bedekt een meervoudige oplossing, die vraagt om te worden ontdekt.

Maar waarom lukt dat "ontdekken" te vaak niet?

We komen in het dagelijks leven verschillende soorten problemen tegen die gerangschikt kunnen worden in een glijdende schaal van eenvoudige “if A dan B” problemen tot aan zeer taaie en wicked problemen met een grote complexiteit, grote informatiedichtheid, hoge sensitiviteit en een multidimensionaal interafhankelijk complementair samenhangende diep ecologische samenhang.

We hebben elke dag hiermee te dealen. Je kunt deze problemen grofweg indelen in vier probleemcategorieën, waarvan de eerste twee categorieën redelijk goed opgelost kunnen worden vanuit een mechanistisch wereldbeeld.

Het probleem is echter dat de laatste twee categorieën niét opgelost kunnen worden vanuit een mechanistisch wereldbeeld, maar dat men dat wel de gehele tijd probeert te doen. Een dan passen, werken de “schijn”- oplossingen niet en voelen ook niet goed aan. Deze pogingen om tot een oplossing te komen rammelen van alle kanten en werken soms even, maar ze zijn niet duurzaam en te vaak zie je dan dat het probleem het wint van de te simpel gestelde oplossing en dan komt het probleem als een boemerang vaak keihard weer terug en sta je weer bij AF.

Als individu en als collectief, als organisatie en als natie zit je dan gevangen in een dynamiek van “beheersen” van de waan van de dag, waarin de problemen niet duurzaam worden opgelost, maar vanuit een vicieuze cirkel keer op keer weer terugkomen.

Een hoog inefficiënte een ineffectieve en energie slurpende dynamiek die geen enkel individu zich wenst, die zich geen enkele organisatie en natie wenst, maar die wél de waan bepaalt van de Westerse Verlicht verduisterende alledaagse praktijk.

Duurzaam problemen oplossen vanuit een ander wereldbeeld:

Hoe doorbreek je deze vicieuze cirkel waarin je die zeer complexe en taaie problemen niet écht oplost maar hooguit voor een tijdje verzacht, waarna ze in alle heftigheid weer terugkomen?

“WE CANNOT SOLVE OUR PROBLEMS WITH THE SAME THINKING WE USED WHEN WE CREATED THEM.”- Albert Einstein

We kunnen deze vicieuze cirkel doorbreken door ons bewustzijn op een hogere frequentie te brengen vanuit het toepassen van een ander wereldbeeld. Het levend systeem wereldbeeld.

Een wereldbeeld dat ons empathische diep ecologische bewustzijn en ons ethisch bewustzijn exponentieel laat groeien en dat ons ondersteunt in het verduurzamend oplossen van complex dynamische en hoog sensitieve “wicked” problemen die je vanuit een mechanistisch wereldbeeld niet duurzaam kunt oplossen.

Deze masterclass kun je bezien als een inleiding in het levend systeem wereldbeeld en is een spoedcursus in het toepasbaar maken van dit wereldbeeld in het verduurzamend oplossen van problemen die een paradoxaal dilemma of een ecologische samenhang van dilemmata bevatten.

Professionals worden begeleid in het weer contact maken met de “divine matrix“ en kunnen daardoor ook coachees en medewerkers en cliënten begeleiden in het uploaden van oplossingen die passen, werken en goed aanvoelen in hun gewenste toekomst, door NU al zoveel mogelijk hun gewenste toekomst te leven en te doorleven creëren ze zelf stap voor stap hun expeditie van IST naar SOLL (Quantumjumping). https://youtu.be/gG6CRbpYmpA

Deze kwalitatieve spirituele houding komt terug in heel veel religieuze stromingen en zijn we door culturele invloeden verleerd. Het is ook een inleiding in het leren BIDDEN zoals bidden eigenlijk vanuit haar oorsprong bedoeld is. De U-bocht theorie van Otto Scharmer is het hedendaagse verhaal die OUD en NIEUW weer met elkaar verbindt en die deze vaardigheden weer toepasbaar maakt in het heden door onder andere onze Hart-intelligentie weer nieuw leven in te blazen.

Waarom deze Masterclass?

De meerwaarde is dat je problemen alleen maar kunt oplossen als je stopt met ze alleen maar te rationaliseren. Dan roep je alleen maar meer en meer problemen op.

Je maakt alleen contact met de oplossing als je je emotionaliteit (EQ) en je rationaliteit (IQ) dynamisch laat fuseren in een homeostase afwegingsproces (SQ) waarin deze tweedeling (dualiteit) weer herenigd wordt. Dit is de enige manier om weer contact te maken met de “divine matrix” waar vanuit je jouw gewenste toekomst kunt uploaden. Niet vanuit een egocentrisch motief maar vanuit een jouw ego-overstijgend motief.

Je kunt ONZE gewenste toekomst NU al leven en doorleven vanuit hart-intelligentie en op deze Spiritueel intelligente manier de quantum-jump uploaden van IST naar SOLL.

Wat is de doelstelling van deze Masterclass?

Wat zijn de ijkpunten die deze masterclass onderscheidend maken?

Je wordt ingeleid om je gehele intelligente potentieel in te zetten bij het oplossen van complexe, dynamische, taaie en wicked problemen.

Je leert je EQ en je IQ te versmelten tot een homeostase huwelijk (SQ) waar vanuit bezielde oplossingen geboren kunnen worden die jouw leven en het leven van je coachee op een hoger frequentieel plan kunnen brengen.

Zo wordt het oude nieuw en blijkt het nieuwe oude wortels te hebben.

Je wordt ingeleid om de eerste stappen te maken een “ziener” of sjamaan te worden vanuit een levend systeem wereldbeeld.

Je zult verwonderd worden door het toepasbaar maken van een nieuw wereldbeeld.

Het levend systeem wereldbeeld. Een wereld van verschil!

Wat gaan we doen?

  • Elke deelnemer kiest een casus uit zijn of haar eigen praktijk en gaat deze casus heroverwegen vanuit het nieuw verkregen bewustzijn. .


  • Er worden intervisie- en supervisie-groepen geformeerd waarin de deelnemers elkaar feedback geven en zo een “learning community” worden “On the job”. .


  • De aanbieder van Masterclass begeleidt deze learning community’s en begeleidt de deelnemers naar een zekere starters-competentie in het toepassen van het geïntroduceerde paradigma tijdens de Masterclasses. .


  • Na zeven of acht bijeenkomsten worden de uitgewerkte cases gepresenteerd aan elkaar en wordt elke casus-uitwerking voorzien van feedback en wordt vanuit de community gewaardeerd. Dit is het moment suprême waarop het goud uit de goudpan wordt geoogst.

voor wie? Wanneer vindt de Masterclass plaats?

De Masterclass reeks is voor Mind-professionals uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de psychiatrie. En voor coaches, agogen en pedagogen.

De Masterclass is opgebouwd uit 8 bijeenkomsten en vindt plaats op de vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. De eerste ZOOM bijeenkomst is ingepland op 3 juni 2022 en de laatste op 22 juli 2022.

Buiten deze bijeenkomsten worden er ook bijeenkomsten ingepland door de intervisie- en supervisie-groepen die gekenmerkt worden door een egalitaire “Learning from each other on the job” dynamiek.

Het gaat een pittige reis worden met een mooi reisgezelschap. Vol verwondering, eureka momenten, serendipity, meanderende beekjes en wild stromende rivieren, dichte wouden en schitterende vergezichten.

Wie begeleidt de Masterclass?

De Masterclass wordt begeleidt door Boudewijn de Vries. Boudewijn heeft veel ervaring als Psycholoog, Coach, Psycho-sociaal begeleider en Trauma begeleider. Daarnaast heeft hij vele jaren ervaring als HBO Docent. Hij doceerde hier onder andere de vakken: Psychologie, Psychopathologie, Ethiek, Filosofie, Organisatiekunde, Sociologie, Methodologie en onderzoek. Zijn bewustwordingspad heeft hij de afgelopen jaren geïntegreerd en in een boek beschreven met de titel “Ter heroverweging” waarin hij het Levend Systeem Wereldbeeld” uiteenzet en toepasbaar maakt en een ander maatschappelijk perspectief beschrijft.