Mindview & Corona – Ilse Westerhoff

MINDVIEW & CORONA

Ilse Westerhoff

Initiatiefnemer “Voor verbinding en veerkracht tijdens Corona”

MIJN MINDVIEW

Welke invloed heeft Corona op mijn (mentale) gezondheid, gezin, werk, relaties met anderen?

  • Mijn mentale gezondheid wordt met name beïnvloed door de manier waarop we met Corona omgaan. Dit kan bij mij weerstand en angst oproepen, merk ik.


  • Binnen ons gezin lopen de meningen uiteen over Corona en vaccinatie. De één vertrouwt op het zelfherstellend vermogen van zijn lichaam, de ander op het vaccin. Soms leidt dat helaas tot spanningen.

  • In de uitvoering van mijn werk ervaar ik, behalve de mondkapjesplicht, gelukkig geen belemmering.

  • In contact met anderen probeer ik zoveel mogelijk te doen wat voor mij goed voelt en daarbij rekening te houden met de ander.

Biedt deze tijd ook nieuwe mogelijkheden op het gebied van mijn persoonlijke ontwikkeling en werk?

  • Zeker, zo heb ik het initiatief genomen voor de LinkedIn-groep “Voor verbinding en veerkracht tijdens Corona”. Daarin werk ik samen met een aantal coaches die verbonden zijn aan MindView.World. Juist in deze tijd vol uitdagingen en verdeeldheid er kunnen zijn voor iedereen die dat nodig heeft, ongeacht hoe de ander denkt over Corona en ermee omgaat, lijkt me enorm waardevol.

  • Qua persoonlijke ontwikkeling houdt de situatie rond Corona me een spiegel voor, de dingen waar ik tegenaan loop zijn uitdagingen voor me om mee aan de slag te gaan. Om angst zoveel mogelijk los te laten en vanuit liefde en verbinding te leven. Ik leer kijken naar mogelijkheden en kansen i.p.v. beperkingen.

Hoe ga ik om met gevoelens van eenzaamheid, angst, depressie en machteloosheid?

Ik had moeite met de periode dat we niet bij oudere mensen op bezoek mochten. Mijn vader is op leeftijd en was al zo vaak alleen. De ambulant begeleidster belde hem maar ging niet meer langs bij hem. Zo ook de hulp in de huishouding, en familie. Niemand had hem écht in de peiling. Toen we in die periode toch eens op bezoek gingen bij hem bleek er in huis sprake van meerdere ernstige verstoppingen. Hij had hierover bij niemand van de familie aan de bel getrokken, wilde niemand tot last zijn. Dat raakte mij echt, ik was dan ook blij dat we iemand konden regelen voor hem om het snel te verhelpen. We zijn daarna nog regelmatig bij mijn vader langsgegaan, ook al mocht dat officieel niet. Ik vond het onverantwoord om hem aan zijn lot over te laten.

Wat doe ik actief om mijn (mentale) gezondheid op peil te houden?

Ik zorg voor mijn (mentale) gezondheid door te verbinden met gelijkgestemden en naar hen uit te reiken als ik dat nodig heb, of andersom. Wandelen in de natuur helpt mij om te gronden. Ik kies zorgvuldig hoeveel nieuws - en welk nieuws - ik tot mij neem. De Wim Hof-methode en vitamine D helpen mij om voor het immuunsysteem van mijn lichaam te zorgen en het doet mij mentaal ook goed.

Wat biedt MindView / de Corona groep mij ter ondersteuning?

De verbinding met andere open-minded coaches en therapeuten, het uitwisselen van ervaringen met gelijkgestemden in een community, elkaar ondersteunen, van elkaar leren. Niet vanuit labels en medicalisering, maar open-minded en holistisch. Daadwerkelijk iets waardevols neerzetten en vormgeven met elkaar, waar binnen de samenleving zo’n behoefte aan is. Dat ervaar ik als inspirerend en hoopgevend en daar draag ik graag mijn steentje aan bij.