MindView Academy

ONTDEKKINGS REIZEN

MindView ziet de ontwikkeling van de Mind als een ontdekkingsreis, een inspirerende manier om jezelf te ontdekken, te helen en te ontwikkelen. Vanuit dit open minded en integratieve perspectief ontwikkelt MindView inspirerende 6 en 12 maanden ontdekkingsreizen. Deze programma’s wordt online en offline in (lokale) Tribes begeleid en bestaan uit een aantal vaste onderdelen. Hierdoor ben je zowel ontdekkend, verdiepend en verbredend bezig.

PROGRAMMA oNDERDELEN

MENTORING EN REFLECTIE

Reflectie speelt een centrale rol binnen MindView. Door structureel te kijken naar je eigen denken, voelen, emoties en gedrag ontdek je steeds meer wie je bent. Iedereen die die een ontdekkingsreis volgt, krijgt een Mentor toegewezen die je gedurende je reis begeleidt. Iedere 3 maanden vindt er een reflectiemoment plaats en stel je doelstellingen voor de volgende 3 maanden.

Tribes & verbinding

Iedereen die een ontdekkingsreis volgt, zal dit doen in een Tribe. Je trekt de gehele reis op met een kleine vaste groep. Daarnaast leer je via de community ook mensen van andere Tribes kennen en heb je veel contact met verschillende Mind-experts van MindView. Met de tribe en MindView coach community kom je samen, reflecteer je, doe je opdrachten en neem je deel aan online en offline activiteiten. Een diepere verbinding ontwikkelen met anderen is essentieel om bewuster te worden, te helen en te groeien.

OVERLEVINGSSYSTEMEN & TRAUMA

Je leeft voor het grootste deel van je leven vanuit onbewuste overlevingssystemen die in de eerste jaren van je leven ontwikkeld zijn. Tijdens je ontdekkingsreis ontwikkel je steeds meer bewustwording van deze trauma en overlevingsdelen en daarmee de verbinding met jezelf, de symbiose en (on)veilige hechting binnen je familiesysteem speelt krijg je steeds meer inzichten in jezelf en de (lichamelijke) patronen die je vasthouden om je volledige potentie te leven. Door o.a. Mindfulness, lichaamsgerichte oefeningen, het lichamelijk loslaten van oude vastzittende overlevingsdelen en Trauma educatie, krijg je een verdiepend inzicht in jezelf.

Zijnspsychologie & Spiritualiteit

Gedurende de ontdekkingsreis wordt ook aandacht besteed aan vragen, zoals: 'Wie ben ik werkelijk?' Wat is wezenlijk in mijn ervaring? Zijn dat je gedachten, traumatische ervaringen, labels, successen, miskleunen, rollen of geconditioneerde patronen? Of is er nog iets dat voorbij de essentiële dimensie van het persoonlijke gedachtesysteem gaat?

Dingen veranderen voortdurend. Je gedachten, emoties en ervaringen komen en gaan. Gedurende de ontdekkingsreis richten we onze blik op dit pure zijn als de essentie van wie we zijn. Om te ontdekken dat onze ware aard er een is van geluk, vrede, en verbondenheid met alles en iedereen. De zijnspsychologie speelt een centrale rol binnen de ontdekkingsreizen. Vanuit hier kun je ervaren wat er daadwerkelijk speelt in jezelf en in relatie tot anderen. Dit in tegenstellingen tot het cognitief analyseren van gedachten en gevoelens.

Vormgeven & realiseren van dromen en Verlangens

Naast bewustwording van eigen overlevingssystemen, emoties, gevoelens en gedachten is het ook van belang dat we gaan ontdekken wat onze dromen en verlangens zijn, hoe we deze willen vormgeven en ook daadwerkelijk gaan realiseren. Juist door je dromen en verlangens daadwerkelijk vorm te gaan geven en in de creatie en manifestatie proces te reflecteren op je angsten en deze aan te gaan, ontwikkel je steeds meer jezelf en ga je daadwerkelijk doen wat je leuk en interessant vindt. Voorwaarde is dat dit alles binnen een veilige en verbonden omgeving gebeurd. En dat je ondersteund wordt in je proces. Dromen kun je bijvoorbeeld vorm gaan geven door het starten van een onderneming, het gaan volgen van een studie of het vinden van een nieuwe baan.

kennisontwikkeling

De Mind is veel meer dan ons brein en ons denken. De meeste mensen in onze westerse samenlveing zijn opgegroeid vanuit een beperkt perspectief om de psyche. Echter weten we vanuit oude wijsheden, maar ook steeds meer vanuit de westers wetenschappelijk hoek dat psychische ontwikkeling vanuit een holistische en integratieve invalshoek grote voordelen kent.

Het "7M-Model" van MindView biedt een dergelijk perspectief. We kunnen de MIND (bewustzijn) bekijken vanuit MICRO (cel/energie), MINI (brein/lichaam), MESO (relatie/ familiesystemen), MACRO (cultuur/maatschappij) en META (Universum/spiritualiteit) en MEANING (ziel, verlangen) Onze essentie, purpose, verlangen. MindView reikt via Expertise pagina's, e-reflectie-modules en Tribe bijeenkomsten allerlei kennis aan om zo vanuit een verruimd perspectief naar jezelf, anderen en de wereld te kunnen kijken en zo met jezelf aan de slag te gaan.

Open MInded & Integratief ontdekken door Een pallet aan ontdekkingsmodules over de mind

Ontdekken, exploreren, onderzoeken is een belangrijk onderdeel voor verdere bewustwording. Wat en wie past bij je, wat of wie resoneert? Welke invalshoek, methodiek, inspirator of ervaring gaat jouw leven verder verrijken om jouw levenspad verder vorm te geven. Tijdens de ontdekkingsreis exploreren we nieuwe inzichten en nieuwe wegen die je kunt gaan bewandelen om jezelf verder te ontwikkelen en je dromen te realiseren.

Mindview heeft een netwerk van coaches, psychologen en therapeuten die allemaal door eigen levenservaring en persoonlijke ontwikkeling hun eigen MindView hebben ontwikkeld en vanuit daar mensen begeleiden in hun ontwikkeling. Iedereen is anders, dus iedereen heeft dus ruimte nodig om zijn eigen ontdekkingsreis vorm te geven.

voor iedere groep een ontdekkingsreis

Of je nu in loondienst bent, leiding geeft, ondernemer bent of op zoek bent naar een baan. Of je nu jezelf persoonlijk verder wil ontwikkelen of wil re-integreren. MindView biedt verschillende ontdekkingsreizen aan voor specifieke groepen mensen. De hierboven beschreven basisonderdelen zijn hetzelfde. Al zal de focus van de kennisonderdelen, opdrachten en ontdekkingsmodules uiteraard bij de verschillende groepen anders liggen. Zo zal de ontdekkingsreis voor ondernemers zich meer focussen op de opstart of groei van de onderneming en zal de focus bij iemand die een baan zoekt uiteraard ook een stuk liggen bij jobcoaching. Binnen de basisonderdelen is er veel ruimte voor maatwerk en de eigen keuze van ontdekkingsmodules.