Interpersoonlijke Neurobiologie

INTERPERSOONLIJKE NEUROBIOLOGIE

ALGEMENE BESCHRIJVING (tekst)

Interpersoonlijke neurobiologie: de wijze waarop menselijke interacties fysiek gestalte krijgen in het brein. Dit is een van de belangrijkste uitkomsten van alle inspanningen die zijn gedaan in de Decade of the Brain (1990-2000). De eerste wetenschappers die dit grensverleggend perspectief vertaalden naar mentale gezondheid waren de kinderpsychiater Daniel Siegel, de psychiater Allan Schore en de psycholoog Louis Cozolino. Sindsdien gingen de ontwikkelingen snel. Zo omvat de Norton Series over Interpersonal neurobiology inmiddels meer dan 40 boektitels en is in 2005 de Global Association for Interpersonal Neurobiology Studies (GAINS) opgericht. In Europa verspreidt het Instituut voor Interpersoonlijke Neurobiologie sinds september 2013 dit gedachtengoed. In oktober 2017 kwam het eerste boek in Nederland uit dat gehechtheid en trauma vanuit een Interpersoonlijk Neurobiologisch perspectief begrijpelijk maakt. 

Zoals hierboven aangegeven krijgen menselijke interacties gestalte in het brein. Tot het eind van de twintigste eeuw werd deze relatie vrijwel uitsluitend andersom gezien: het brein als onveranderlijke nature waarop nurture wordt opgeslagen en vervolgens weer wordt omgezet in gedrag / voelen / denken. Het betekende ook dat nature ons potentieel en onze beperkingen bepaalde. Inmiddels weten we beter. Een razendsnelle ontwikkeling van beeldvormingstechnologie en een explosie van hersenonderzoek onthulde de principes waarop IPNB werd gebaseerd: neuroplasticiteit, spiegelneuronen, aandacht en integratie. 

VERDIEPENDE BESCHRIJVING (tekst + Afbeelding)

1 Neuroplasticiteit
2 Spiegelneuronen
3 Afstemming
4 Integratie
Neuroplasticiteit

Neuroplasticiteit

Tot voor kort werd gedacht dat neuronale groei eindigt wanneer we volwassen zijn. Inmiddels weten we dat neuroplasticiteit nooit stopt. Dat wil zeggen, dat het gedurende ons hele leven mogelijk is om nieuwe neuronale verbindingen te vormen. De vraag is vervolgens: wat stimuleert deze nieuwe verbindingen? Het antwoord luidt: ervaringen waaronder interpersoonlijke interacties.

 Neuroplasticiteit
Spiegelneuronen

Spiegelneuronen

We zijn geboren met een brein dat onrijp is en dat wordt ontwikkeld middels interpersoonlijke interacties (ouder-kind, leraar-leerling of therapeut-cliënt). In de afstemming op elkaar ontstaat een subjectief gevoel verbonden te zijn met de ander. De ontdekking van de spiegelneuronen geeft ons een mogelijke neurologische verklaring voor deze afstemming.

 Spiegelneuronen
Afstemming

Afstemming

Afstemmen op de ander vergt gerichte aandacht. Vele onderzoeken hebben laten zien dat gerichte aandacht, zoals intense moeder-kind interacties een direct effect heeft op de stimulatie en groei van neuronen. In latere levensfasen kunnen bijvoorbeeld mindfulness oefeningen het vermogen tot afstemmen vergroten.

Afstemming
Integratie

Integratie

Wij hebben dus als mens het vermogen om onze aandacht te richten en dat uit zich in vuurpatronen in het brein. Na verloop van tijd zal dit vervolgens materialiseren (vormen en hervormen) in de architectuur van het brein. Door onze aandacht te richten, kunnen we neuronale circuits integreren.

Integratie

VERDIEPENDE ARTIKELEN
(links naar bijvoorbeeld .PDF)

Artikel

Specifieke veranderingen in het brein door de niet-specifieke factoren van de psychotherapeutische relatie
Ga naar Artikel

Artikel

Hechting en interpersoonlijke neurobiologische integratie versterken
Ga naar Artikel

Artikel

Ons brein wordt gevormd én geheeld in interactie.
Ga naar Artikel

INSPIRATOREN (3 OF MEER)

Dan Siegel

Psychiatrist

Allan Schore

Psychiatrist

METHODIEKEN
(korte beschrijving + afbeelding)

1 METHODIEK 1
2 METHODIEK 2
3 METHODIEK 3
4 METHODIEK 4
METHODIEK 1

Meditatie

De neurobiologie heeft ontdekt dat waarnemingen van interne lichamelijke gevoelens - in het boeddhisme beschreven als de vijf elementen - geen fantasie zijn maar daadwerkelijk voorkomen en een actief onderdeel vormen van onze dagelijkse beleving. Dit wordt interoceptie genoemd.  Waarnemingen van interne lichamelijke gevoelens zijn veelal niet bewust. Maar als we ons ervan bewust worden – en dat gebeurt als we met de vijf elementen werken - dragen ze bij tot een verdieping en verfijning van onze meditatie. 

Meditatie
METHODIEK 2

Creatieve therapie

In beeldend werk kan iemand uiting geven aan innerlijke ervaringen waar het brein nog geen taal voor heeft gevonden. In beeldende therapie verbindt de cliënt zich via het medium met zijn/haar impliciete geheugen (lichamelijke sensaties en gedragspatronen). Begrip van hoe o.a. herinneringen in het brein worden vastgelegd en welke rol de verschillende hersengebieden hierin spelen, stelt een therapeut in staat om een therapie niet alleen op het medium, maar ook op het brein af te stemmen. 

Creatieve therapie
METHODIEK 3

Psychomotorische therapie

Het lichaam kan iemand toegang geven tot innerlijke ervaringen waar het brein nog geen taal voor heeft gevonden. Alle ervaringen worden geregistreerd in het lichaam, lichamelijke sensaties en gedragingen, waarna ze worden opgeslagen in het impliciete, procedurele geheugen geheugensysteem van het lichaam. Dat geldt ook voor traumatische ervaringen of andere vervelende vroege hechtingservaringen. 

 

Psychomotorische therapie
METHODIEK 4

Yoga/Mindfullness

Als we een yogaoefening mindful willen doen, dan gaat het niet alleen om het werken met lichamelijke bewegingen en houdingen. Nee, het gaat er ook om hoe we onszelf via ons lichaam beter leren kennen, leren ondersteunen en leren bijsturen.   Bij mindful yoga richten we onze aandacht op drie dimensies in ons bewustzijn: lichaam

Filmpje
Yoga/Mindfullness

VIDEO (3 OF MEER. Linkjes naar youTube)

PODCAST (Minimaal 1. Linkje naar Soundcloud)

BOEKEN (3 boeken of meer)

INVALSHOEKEN/VIEWS

1 Invalshoek 1
2 Invalshoek 2
3 Invalshoek 3
4 Invalshoek 4
Invalshoek 1

Kwantumfysica

 

Voorbeelden van andere invalshoeken:

psychologie, sociologie, mystieke leer, neurologie, polyvagaal theorie,  energetische natuurgeneeskunde, Oosterse geneeskunde, Boedhisme, Chakraleer

Kwantumfysica
Invalshoek 2

Filosofie

Korte beschrijving

Filosofie
Invalshoek 3

Relaties

Relaties
Invalshoek 4

Spiritueel

Korte beschrijving

Spiritueel

e-learning

Moderator van deze kennispagina

Adriaan Terwindt

MindView Team

Hier komt de moderator van de kennispagina te staan

You don’t have to go through your life struggles alone.

Reach out today.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipisc elit, sed do eiusm por incididunt ut labore