Het leven zien als een ontdekkingsreis

Het leven als ontdekkingsreis

Door vanuit een open minded, sensitief en inspirerend perspectief naar jezelf te kijken, ontdek je steeds meer wie je bent en kun je je dromen gaan vormgeven en realiseren.

BESCHRIJVING

1 Het leven zien als ontdekkingsreis
2 Bewustzijn & Zelfcoachen
3 Verbinding & Sensitiviteit
4 Open Minded en Integratief kijken
Het leven zien als ontdekkingsreis

Het leven zien als inspirerende ontdekkingsreis

“Wie ben ik? Wat is mijn verlangen? Hoe kan het dat ik niet goed weet wie ik ben en mijn dromen onvoldoende kan realiseren? Welke (mentale) barrières houden mij tegen?”. Zijn dit vragen die jou bezighouden? Door jezelf niet te zien als iemand met mentale problemen, maar als iemand die al jong onbewuste overlevingspatronen heeft ontwikkeld om te overleven, kun je vanuit een positiever perspectief naar je Mind kijken en op ontdekkingsreis gaan. Hierdoor ontdek je steeds meer wie je bent, wat je verlangen is, welke onbewuste oude patronen je tegenhouden om je verlangen te manifesteren. Het is belangrijk dat dat in een veilig, verbonden en open minded omgeving gebeurd waar ruimte is om vanuit allerlei invalshoeken op een nieuwsgierige en inspirerende manier met jezelf en anderen aan de slag te gaan en om daarnaast je verlangen vorm te geven en te gaan manifesteren.

Het leven zien als inspirerende ontdekkingsreis
Bewustzijn & Zelfcoachen

Bewustworden, Zelfcoachen & Zijnspsychologie

Het is belangrijk dat je verbinding leert maken met jezelf om vanuit daar bewuster te worden wat je bezig houdt. Dit doe je door in het “nu” verbinding te leren maken met je jezelf, lichaam, anderen en je omgeving, zodat je kunt ervaren wat er zich in jezelf afpeelt en welke triggers een belangrijke rol spelen bij het activeren van je trauma en overlevingsdelen. Je leeft voor c.a. 95% vanuit onbewuste overlevingspatronen die zijn ontwikkeld in de eerste jaren van je leven. Deze blijf je continue herhalen, waardoor ze je tegenhouden om verbinding te maken met jezelf, anderen en om je verlangens en dromen te realiseren. Door steeds bewuster te worden, ben je steeds beter in staat om jezelf niet te identificeren met deze patronen en jezelf te coachen en regie in eigen handen te nemen door steeds beter uit deze patronen te stappen en het leven in eigen handen te nemen.
Bewustworden, Zelfcoachen & Zijnspsychologie
Verbinding & Sensitiviteit

Verbinding & Sensitiviteit

Op je ontdekkingsreis is het belangrijk dat er ruimte is voor je sensitiviteit en om vanuit daar al je emoties en gevoelens te kunnen tonen. Hiervoor is verbinding met jezelf en anderen nodig. Deze verbinding kan alleen gemaakt worden in een voldoende emotioneel veilig en verbonden (zijns)omgeving waar sensitiviteit en het mogen uiten van gevoelens en emoties genormaliseerd wordt en er een open minded bedding is waar alles er mag zijn. Een omgeving waar je daadwerkelijk je eigen levenspad kunt lopen en van allerlei invalshoeken en methodieken uit kunt proberen zonder dat daar iemand raar van op kijkt. Een omgeving waarin je geïnspireerd wordt om jezelf te ontdekken en waar je vanuit je eigen ervaring kan en mag vertellen waar je tegen aanloopt en wat je helpt om bewuster, te worden, te helen en te groeien.

 

Verbinding & Sensitiviteit
Open Minded en Integratief kijken

Open Minded en Integratief ontdekken

Je Mind is meer dan je brein. Je Mind is overal aanwezig. Je brein, je lichaam en je omgeving zijn met elkaar verbonden. Je bent onderdeel van een groter organisch geheel. Je kunt hierdoor naar jezelf en jezelf kijken vanuit allerlei perspectieven. Er zijn duizenden invalshoeken en methodieken om naar jezelf te kijken, jezelf te ontdekken en jezelf te ontwikkelen. Er is niet 1 beste methodiek of beste invalshoek. Het is aan jou om te gaan ontdekken wat en wie het beste bij je past door allerlei invalshoeken te proberen en te onderzoeken. Zo word je steeds bewuster van jezelf, je verlangen en je overlevingsstukken. Iedere invalshoek draagt weer een steentje bij aan verder bewustwording, heling en groei. Door jezelf vanuit dit open mindd en integratieve perspectief te zien, kun je allerlei delen van jezelf steeds meer gaan integreren.

 

Open Minded en Integratief ontdekken
1 7M Model
2 Mind(View)
3 Meaning
4 Micro - Cel - Energie
7M Model

7M Model

Het 7M-model bekijkt de Mens vanuit een open minded en integratief perspectief. Vanuit hier kun je daardoor zo naar jezelf, anderen, organisaties en de maatschappij kijken. Zo kun je op Micro- (cel, energie), Mini- (brein, lichaam, emoties, gevoel), Meso- (relaties, familie systemen en organisaties), Macro- (cultuur en maatschappij) en Metaniveau (Universeel, spiritueel) met jezelf aan de slag gaan, zodat je jezelf steeds meer vanuit je kern (Meaning, ziel, verlangen) kan ontwikkelen en je dromen kunt gaan realiseren. Alles is met elkaar verbonden. Het 7M model is hiernaast en bij Infographic 1 weergegeven.

 
7M Model
Mind(View)

Mind(View)

Veel mensen associëren de Mind met ons brein. De Mind is echter een verzameling (on)bewuste gevoelens, emoties, gedachten, overtuigingen, herinneringen en wijsheden. Deze zijn niet alleen aanwezig in ons lichaam en onze hersenen, maar ook buiten ons in verbinding met anderen, de cultuur, de natuur en het universum. Je MindView is de integrerende zienswijze van jezelf over (de ontwikkeling van) je gevoelens, emoties, gedachten, overtuigingen en herinneringen. Door de continue stroom van levenservaringen evalueer en reflecteer je hier continue op, je geeft er betekenis aan en je past je zienswijze aan. Hierdoor heb je een continue veranderende kijk op jezelf, anderen en de wereld. Als je bewuster wordt van jezelf dan kun je steeds meer invloed uitoefenen op de kijk naar jezelf en de wereld en daar op een positieve manier naar handelen.

 

Mind(View)
Meaning

Meaning - Droom - Verlangen

Wie ben je? Kun je contact maken met je zijn, je kern, je ziel? Wat wil je in (bijdragen in) het leven? Wat is je verlangen? Wat zijn je dromen? Waarom ben je hier op aarde? Wat houdt je tegen om je levenspad vanuit flow, alignment en creativiteit vorm te geven? En hoe kun je jezelf gaan ontdekken om zo dichter bij jezelf komen en je verlangens te manifesteren? Je kunt in elk moment je aandacht verschuiven van ‘overleven’ naar ‘leven’. Van vastzitten naar ontdekken, creeren en inspirereren. Juist door te gaan ontdekken wat je verlangens zijn en deze daadwerkelijk te gaan manifesteren, kun je jezelf gaan ontdekken. Dat wil niet zeggen dat het spannend en uitdagend wordt. Echter juist buiten je comfortzone ontstaat bewustzijn en daarmee inzicht in jezelf. Belangrijk is wel dat je een veilig en verbonden omgeving hebt waar je ermee kunt experimenteren.

 

Meaning - Droom - Verlangen
Micro - Cel - Energie

Micro - Cel - Energie

Albert Einstein: “Everything is energy and that’s all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics.” Vele grote denkers en voelers, waaronder Einstein, Bohm en Tesla bezien het leven vanuit deze MindView. Vanuit deze MindView is alles in de gehele natuur / universum (frequentiele) informatie en energie. Dit integrale bewustzijn kan in potentie materie worden. Dus alle materie (zichtbare werkelijkheid) komt voort uit frequentiele informatie en energie. De universele bron intelligentie. Dat betekent dus dat je dus met alles en iedereen (energetische) verbonden bent. En dat je gedachten, emoties en gevoelens een directe link hebben naar je omgeving. Celbiologie en kwantumfysica zijn interessante MindViews die zich hier mee bezig houden.

 

Micro - Cel - Energie
1 Mini - Brein - Lichaam
2 Meso - Relaties - Familie
3 Macro - Cultuur - Maatschappij
4 Meta - Universum - Spiritualiteit
Mini - Brein - Lichaam

Mini - Brein - Lichaam - Emoties - Gevoelens

Onze Mind zien als het brein is voor veel mensen de reguliere kijk op de Mind. Lichaam, brein, emoties en gevoelens zijn echter met elkaar verbonden. De vagus nervus verbindt alle lichaamsdelen, emoties en gevoelens met elkaar. Het traumagerichte denken laat onder andere zien hoe belangrijk deze verbindingen zijn en wat er gebeurt als mensen in de eerste jaren van hun leven onveilig gehecht zijn. Door lichaamsbewustzijn te ontwikkelen kun je jezelf steeds meer bewust te worden van oude overlevingspatronen die zich in het lichaam hebben opgeslagen. Vanuit lichaamsbewustzijn kunnen we zachtheid ontwikkelen voor delen in onszelf die getraumatiseerd zijn en ons nog steeds ‘helpen’ om te overleven. MindViews zoals allerlei lichaamsgerichte therapieen, neurobiologie, psychologie en geneeskunde bekijken de Mind vanuit dit perspectief.

Mini - Brein - Lichaam - Emoties - Gevoelens
Meso - Relaties - Familie

Meso - Relaties - Familliesystemen

We groeien allemaal op in een familiesysteem. Binnen dit systeem ga je relaties aan, waardoor je onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen overneemt. Deze onbewuste patronen kunnen jezelf bekrachtigen of beperken. Deze patronen neem je ook mee in het huidige leven in onze relaties, bij onze kinderen en op ons werk. Mensen leven voor het grootste deel vanuit onbewuste patronen die in de eerste jaren van hun leven in deze familiesystemen zijn ontstaan. Vaak zijn dit overlevingssystemen die ons als klein kind hielpen om te overleven. Echter in ons latere leven kunnen deze systemen barrières vormen in de relaties met anderen. Systeemtheorie, familie opstellingen, sociale psychologie en Transactionele analyse zijn bijvoorbeeld interessante MindViews om te ontdekken.

 

Meso - Relaties - Familliesystemen
Macro - Cultuur - Maatschappij

Macro - Cultuur - Maatschappij

In hoeverre bepaalt het culturele-, geloofs- en maatschappelijke overtuigingensysteem waarin je opgroeit je visie op het leven? In hoeverre bepaalt onze maatschappelijke kijk op ziekte en gezondheid onze psychische gezondheid? En hoe kijken andere culturen naar de Mind? Kan een andere "culturele" kijk op de Mind van invloed zijn op de ontwikkeling van onze Mind? En welke rol spelen opvoeding, onderwijs, media en politiek hierin? Hoe ontwikkel je jezelf wanneer je vanuit een meer open minded en integratieve kijk naar jezelf, anderen en de wereld gaat kijken? Wat als je van jongs af aan al vanuit deze kijk was opgegroeid? Hoe had je de wereld dan gezien? Wat heeft dit voor gevolgen voor de opvoeding van kinderen? Voor de verbinding van kinderen met zichzelf en anderen? Sociologische, economische en culturele MindViews houden zich hier o.a. bezig.

Macro - Cultuur - Maatschappij
Meta - Universum - Spiritualiteit

Meta - Universum - Spiritualiteit

Heb je een ziel en wat maakt je „levend“? En in hoeverre heeft je ziel invloed op je Mind? Kun je aannemen dat je Mind "overal" aanwezig is? En dat je met iedereen verbonden bent? Is er een universele waarheid? Of leef je vanuit je eigen geïsoleerde subjectieve werkelijkheid? Berust alles in ons leven op toeval of staat alles in het leven vooraf al vast? Is het ook denkbaar dat er een dynamisch evenwicht is tussen deze beide invalshoeken? Kun je door meer bewust te worden meer invloed krijgen op je leven? Kun je door meer bewustwording meer verbinding krijgen met de universele wetten? En meer verbinding met je ware zelf ontwikkelen en daarmee met je verlangen en de reden waarom je hier op aarde bent? Filosofische, theologische en Spirituele MindViews houden ich hier mee bezig.

 

Meta - Universum - Spiritualiteit

INFOGRAPHICS

Open Minded en integratieve 7M- Ontwikkelmodel waarbinnen alle invalshoeken en methodieken kunnen worden geïntegreerd. (Model van Jan-Pieter Sonbeek)

Organisatie ontwikkelmodel van Jan-Pieter Sonbeek. Een bewuste, open minded en integratieve kijk op organiseren. (Model van Jan-Pieter Sonbeek)

Persoonlijke ontwikkelprocessen tijdens een Ontdekkingsreis (Model van Jan-Pieter Sonbeek)

Ontdekkingsreis van de Ondernemer. Een open minded en Integratieve kijk op Ondernemen (Model van Jan-Pieter Sonbeek)

VIDEOS

Daniel Siegel legt uit wat we verstaan onder de Mind en hoe we weer verbondenheid kunnen ervaren met onszelf, anderen en de wereld en zo een vervuld leven kunnen leiden

Eckart Tolle legt uit hoe je vanuit het Nu bewust kunt worden van jezelf, je ego en je onbewuste trauma- en overlevingssytemen. Tolle noemt dit het pijnlichaam. 

Dr. Bruce Lipton Explains How to Reprogram Your Mind
Your brain hallucinates your conscious reality | Anil Seth

Dr. Nadine Burke vertelt over onze getraumatiseerde samenleving die en dat bijna ¾ van de mensen hier mee te maken heeft.

De kracht van Kwetsbaarheid Dr. Brene Brown laat zien dat kwetsbaarheid juist een manier is om vanuit kracht te leven en verbinding te maken met anderen.

PODCASTS

Peter Levine vertelt over trauma en de verschillende mogelijkheden om weer in verbinding te komen met jezelf.
Peter Levine vertelt over trauma en de verschillende mogelijkheden om weer in verbinding te komen met jezelf.
Podcast over Interpersonal neurobiology, de Mind en Integrattie van het brein

Daniel Siegel, over Interpersoonlijke neurobiologie, de Mind, bewustwording

Pat Odgen over Sensorimotor Psychotherapy

Joe Dispenza

VERDIEPENDE ARTIKELEN

Ace's study - Trauma

Artikel lezen ...

Beyond the Medical Model

Artikel lezen ...

Wetenschappelijk artikel Vincent J Felitti MD, et. all

Presentatie met daarin een samenvatting van de interdisciplinaire kijk op de Mind.

Een andere kijk op de ontwikkeling en gezondheid van mensen.

INSPIRATOREN

Dr. Daniel Siegel, Professor, Psychiater en expert op het gebied van de Mind en de Interpersoonlijke neurobiologie

Trauma, Connection & Addiction– Dr. Gabor Mate. Herverbinden met jezelf en daarmee met anderen de basis is voor heling van verslaving.

Healing Trauma and Spiritual Growth: Peter Levine & Thomas Huebl

Eckart Tolle vertelt over bewustwording, zijn(spsychologie) en compassie
Finding your True Self, the Cure for all Suffering – Deepak Chopra

BOEKEN

Mind – Dr. Daniel Siegel – Het meest complete werk over wat de Mind en bewustzijn zijn.

Nu – Eckart Tolle – Bewustzijn

Trauma sporen – Bessel van der Kolk

Het drama van het begaafde kind – Alice Miller
Symbiose & Autonomie – Franz Ruppert

De Polyvagaal theorie in therapie – Deb Dana

Becoming Supernatural – Joe Dispenza
Sensorimotor Psychotherapie – Pat Odgen

COACHES

Jan-Pieter Sonbeek

(lichaams)Bewustzijn - verbinding

Hypergevoeligheid

 Creativiteit - ondernemen