Energetisch werk & Healing

Energetisch werk & healing

Op deze pagina vind je informatie en inspiratie over de MindView
Energetisch werk & healing

Energetisch werk is werken met energie. Alles is energie, het is overal om ons heen en in onszelf. Wij zijn niet enkel fysieke wezens, maar vooral energetische wezens.

BESCHRIJVING

1 Inleiding
2 Energieleer
3 Kwantum theorie
4 Spiritualiteit
Inleiding

Inleiding

Energetisch werk is werken met energie. Alles is energie, het is overal om ons heen en in onszelf. Wij zijn niet enkel fysieke wezens, maar vooral energetische wezens. Heb je het over energie, dan heb je het over trilling. Binnen de energieleer wordt ervan uitgegaan dat alle klachten, aandoeningen, ziekten ontstaan uit een onbalans in de energie. 

Energetisch werk is een breed begrip. Je kan op diverse manieren energetisch werken, er zijn vele methoden en technieken. Het doel is altijd het vergroten van het inzicht in je volledige zelf op alle niveaus en het vergroten van bewustzijn. Het is een mooie manier om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling en welzijn en gezondheid in brede zin.

Energetisch werk wordt nog altijd gezien als niet-wetenschappelijk en geplaatst in de hoek alternatieve behandeling of pseuodo-wetenschap. Het interessante is dat kennis van energie eeuwen geleden al aanwezig was. Mensen wisten dit, waarschijnlijk intuïtief omdat men toen nog dichtbij de natuur stond. De moderne kwantumfysica ontdekt en bevestigt steeds meer wat dus duizenden jaren terug al bekend was. Wetenschap en spiritualiteit lijken steeds dichter bij elkaar te komen.

Inleiding
Energieleer

Energieleer

Binnen de energieleer wordt de mens bezien vanuit een holistische benadering. Dat houdt in dat er naar het geheel wordt gekeken, waarin alles en iedereen met elkaar verbonden is.

De mens is niet enkel een fysiek, maar tevens een energetisch wezen. Ons fysieke lichaam houdt op bij de huid, we hebben daarnaast nog een energetisch lichaam dat bestaat uit diverse lagen die allen met elkaar verbonden zijn: een fysieke, emotionele, mentale en spirituele laag. Ons fysieke lichaam is ook een energetisch lichaam, waarvan de trilling zo vertraagd is, dat het waarneembaar is voor de zintuigen (Einstein). Alles is energie: de natuur, dieren, mensen, gedachten, emoties, de stoel waar je op zit, de boeken in je boekenkast en de boekenkast zelf. We maken allemaal onderdeel uit van een onvoorstelbaar groot energieveld. Dit veld kent vele namen, zoals o.a. het veld van universele levensenergie, het nulpuntveld, het Akasha-veld of het etherische veld. Dit veld omgeeft ons én doordringt ons.

Energie is trilling, het trilt op allerlei frequenties. Een lagere trilling brengt een langere trillingsgolf teweeg, wat resulteert in een lagere toon of kleur. Denk maar aan een gitaar bijvoorbeeld. Alles en iedereen heeft een eigen trilling. Een emotie als woede bijvoorbeeld, voelt heel anders dan blijheid. We kunnen zelf allemaal situaties of mensen aanvoelen: de een voelt wat lichter of zwaarder dan een ander. Energie is altijd in beweging en wil vrij kunnen stromen. Gelijksoortige energie trekt elkaar aan, dus gelijksoortige frequenties trekken elkaar aan. Een onbalans in de energie kan uiteindelijk leiden tot klachten, aandoeningen en ziektes.

Energieleer
Kwantum theorie

Kwantum theorie

De kwantum mechanica is een natuurkundige theorie die het gedrag van materie en energie met interacties van kwanta (de kleinste, ondeelbare deeltjes) op atomaire en subatomaire schaal beschrijft. Het is ontstaan rond het begin van de 20e eeuw en zorgde toen en nu nog steeds voor een totaal andere kijk op de wereld, zoals we die dachten te kennen.

Héél simpel gezegd definieert de kwantum mechanica de inhoud van het eerder genoemde veld als een combinatie van golven (energie) en deeltjes (vorm). Hierbij verschijnen de deeltjes vanuit de golven, wanneer het in contact komt met het geconcentreerde bewustzijn van een waarnemer. Oftewel: wanneer wij met ons bewustzijn gefocust zijn op energie, ontstaat hieruit vorm. Dit is weliswaar een enorme vereenvoudiging van de uiterst gecompliceerde kwantum mechanica, die heeft gezorgd voor een wetenschappelijke revolutie wat betreft ons mens- en wereldbeeld. Het voert te ver om hier op deze plek dieper op in te gaan.

Het blijkt dat slechts ongeveer 4 % van alle energie in het universum bestaat uit materie. Laat dat eens goed tot je doordringen. Er was een tijd dat men dacht dat de overige 96% uit niets bestond, maar volgens de Russische fysicus Yury Kronn is dit nu juist de software van het leven. Dit betekent dat er een gigantische hoeveelheid levensenergie is die wij allemaal kunnen beïnvloeden met ons bewustzijn. We hebben meer invloed dan we denken. Onze emotionele toestanden of bewustzijnstoestanden hebben hun eigen frequentie en hebben daarmee dus invloed op het energetische veld (Map of Consciousness van dr. David Hawkins). Je kan je voorstellen dat je de wereld anders ervaart wanneer je achterdochtig in het leven staat dan wanneer je vol vertrouwen en liefdevol in het leven staat. Onze staat van zijn werkt door in alles. Ons bewustzijn kunnen we ontwikkelen, we kunnen groeien in bewustzijn en daarmee onze invloed op ons leven vergroten, wat betreft hoe we de wereld ervaren en hoe we reageren op allerlei externe prikkels. Alle technieken van energetisch werk en healing die ik hier beschrijf, zijn gebaseerd op deze kwantum theorie.

Kwantum theorie
Spiritualiteit

Spiritualiteit

Er zijn diverse definities van en opvattingen over spiritualiteit. Voor mij is spiritualiteit het leven zelf: het gaat over wat je drijft, over zingeving. Het gaat vooral over bewustzijn (eerder: bewust zijn, van jezelf en het grote geheel waarin alles en iedereen is verbonden) en verantwoordelijkheid (verantwoordelijkheid nemen voor wat van jou is, wat van een ander is bij de ander laten). Het is zo aards als het maar kan.

Spiritualiteit gaat dus over bewustzijn, het gaat er ook van uit dat er meer is dan enkel het tastbare, het fysieke. De kwantum mechanica of fysica heeft ons laten zien dat er inderdaad meer is, namelijk energie en dat wij met ons bewustzijn invloed hebben op het veld en we dus in staat zijn om met bewustzijn onze realiteit vorm te geven. Want wij mensen blijken op het meest elementaire niveau niet zozeer een samenstelsel te zijn van chemische reacties, maar een concentratie van energie. Dit vormt één van de pijlers die de verbinding vormen tussen kwantumfysica en spiritualiteit.

De kwantum wetenschap laat daarnaast ook zien dat in atomen sterrenstof te vinden is. Wij bestaan uiteindelijk óók uit atomen en dus óók uit sterrenstof. Mensen bestaan dus uit hetzelfde materiaal als de sterren en planeten in het universum. In essentie zijn we dus hetzelfde. Bij alle vormen van energetisch werk en healing die ik beschrijf gaat het om bewustzijn (vergroten) van die essentie en het terugkeren naar of versterken van de verbinding met onze essentie.

Spiritualiteit
1 Healing
2 Mindset
3 Aura & aurahealing
4 Chakraleer & chakrahealing
Healing

Healing

Bij healing of in het Nederlands: heling gaat het om terugkeer naar de oorspronkelijke staat. Letterlijk betekent het genezing. In onze oorspronkelijke, natuurlijke staat zijn we in balans. Ziekte ontstaat door een onbalans in de energie (dat hoeft niet direct tot ziekte te leiden, maar dat kan uiteindelijk wel als de onbalans lang genoeg aanhoudt). Bij healing gaat het erom die onbalans te herstellen, door de energetische blokkades te verhelpen zodat de energie weer vrij kan gaan stromen. Bij healing wordt gewerkt met het zelfhelend vermogen van het lichaam en de universele levensenergie. Iedereen is in staat zichzelf te healen. Wanneer we bijvoorbeeld pijn hebben, leggen we vaak automatisch onze handen op die plek, wat de pijn verlicht. Een healer is erin getraind om mensen te zien als energetische wezens en kijkt altijd naar hoe de energie stroomt. Eventuele blokkades worden verholpen met behulp van diverse healingstechnieken.

 

Healing
Mindset

Mindset

Je mindset kan worden beschreven als het geheel van jouw gedachten en overtuigingen over jezelf in het bijzonder en de wereld in het algemeen. Grofweg kan je stellen dat je ofwel een groei mindset hebt of een vaste mindset.

Als je bedenkt dat alles energie is en alles invloed heeft op elkaar, kun je je voorstellen dat je mindset veel invloed heeft op je welzijn en gezondheid.

Stel dat je de neiging hebt tot negatieve gedachten over jezelf. Je bent ervan overtuigd dat er iets mis is met je en dat het nooit zal veranderen. Je kan je wel voorstellen dat dit je een onprettig gevoel geeft. Als je dan bedenkt dat alles een eigen trilling heeft en weet dat angst een lage trilling heeft, kun je je vast voorstellen wat voor effect dit heeft op jouw zijn. Jij bestaat immers ook uit energie en al je miljarden cellen ‘’luisteren mee’’ met jouw negatieve gedachten. De trilling van jouw cellen en je hele lijf wordt zo beïnvloed. Andersom hebben meer positieve gedachten een positieve invloed. Gedachten en gevoel kun je niet los van elkaar zien, dus het gaat om het hele plaatje. Meer nog gaat het om een bewustzijnstoestand: sta je met vertrouwen in het leven of benader je het leven vanuit angst en denken in tekort? Je zult het terugzien in je dagelijkse realiteit. Met ons bewustzijn scheppen we immers onze realiteit.

Mindset
Aura & aurahealing

Aura & aurahealing

Ons fysieke lichaam eindigt bij onze huid, maar ons energetische lichaam gaat verder. Ieder mens heeft een uniek energetisch veld dat bestaat uit verschillende lagen en punten, dat een schat aan informatie bevat. Dit energieveld wordt ook wel aura of energetische bubbel genoemd en is voelbaar.

Binnen het aura kan sprake zijn van verstoringen in de energie, of een tekort of juist een teveel aan energie. Door middel van aurahealing kan dit worden verholpen. Er wordt dan eerst een zogenaamde scan gemaakt van het aura, in de verschillende lagen. Vervolgens worden verstoringen en blokkades verholpen via diverse technieken.

Aura & aurahealing
Chakraleer & chakrahealing

Chakraleer & chakrahealing

De chakraleer gaat eeuwen terug en is afkomstig uit het verre oosten, specifiek uit het Indiaas hindoeïsme. Het gaat om oeroude kennis waar tegenwoordig steeds meer wetenschappelijke inzichten over zijn.

In de chakraleer wordt uitgegaan van een chakrasysteem bestaande uit zeven energiepunten, de (hoofd)chakra’s die als taak hebben om de levensenergie (ook wel prana, ki of chi genoemd) op te nemen en te verspreiden in het fysieke lichaam. Daarnaast zendt het chakrasysteem signalen uit naar de omgeving, het grote energetisch veld. Er is dus sprake van een wisselwerking, informatie (energie) wordt over en weer gezonden.

Het woord chakra is afkomstig uit het Sanskriet, een oeroude Indiase taal en betekent wiel of draaikolk. Je kan de chakra’s voorstellen als draaiende wielen of trechters. Ze bevinden zich zowel binnen het lichaam als erbuiten in het aura (energieveld), en een aantal zowel aan de voorkant als aan de achterkant van het lichaam. De chakra’s steken als het ware een stuk uit het lichaam, zowel voor als achter. Ze vormen tevens de verbinding tussen het fysieke lichaam en de aura.

Het chakrasysteem vormt een bijzonder netwerk dat zich door het hele lichaam en de aura beweegt. Ieder chakra heeft zijn specifieke karaktereigenschappen en staat voor een bepaalde lichaamsfunctie en emotionele, mentale en spirituele eigenschappen. De chakra’s kennen ook onderling een voortdurende dynamiek.

In een ideale situatie verloopt de informatie-uitwisseling in dit systeem vlekkeloos. Helaas zijn onze chakra’s in ons drukke, moderne bestaan vaak uit balans en geblokkeerd waardoor de energie niet vrij kan stromen. Chakra’s kunnen op diverse wijze geblokkeerd raken; zo kan een chakra vervormd zijn of verschoven, of de energie in het chakra zelf is uit balans, het kan de verkeerde kleur hebben of de verkeerde kant op draaien. Omdat de chakra’s de verbinding vormen tussen de aura en het fysieke lichaam, werkt een verstoring op fysiek gebied door in het bijbehorende chakra en de aura. En een verstoring in de aura, bijvoorbeeld straling of de invloed van de mensen met wie je omgaat, kan zich gaan manifesteren in een chakra en in het lichaam.

Door middel van chakra healing kunnen de chakra’s weer terug naar hun oorspronkelijke staat worden gebracht waarbij de energie weer vrij kan stromen.

De chakraleer kan je goed gebruiken voor je persoonlijke ontwikkeling en gezondheid op ieder gebied: fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

 

Chakraleer & chakrahealing
1 Qigong
2 Access Consciousness
Qigong

Qigong

Dit is een helende bewegingsleer die afkomstig is uit China en al duizenden jaren geleden daar is ontstaan. Je kan het vertalen als: de beoefening van levensenergie. Het is een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde en bij Qigong draait alles om Qi: de universele levensenergie die overal om ons heen en in onszelf aanwezig is. Ieder lichaamsdeel, ieder orgaan, iedere cel in het lichaam bevat qi. Qi wil vrij kunnen stromen, ben je gezond dan is de energie in balans.

De vrij eenvoudige bewegingen uit de Qigong helpen om je energie op te laden en te laten stromen. Het gaat om een combinatie van bewegingen, ademhaling en aandacht. Er zijn oefeningen voor specifieke lichaamsdelen of organen en de oefeningen zijn weinig belastend voor spieren en gewrichten. De meridianen en dantiens (energetische krachtcentra) spelen een belangrijke rol binnen Qigong. De bewegingen helpen om energie tussen bepaalde punten of in bepaalde organen natuurlijk te laten stromen. Het regelmatig beoefenen van Qigong is erg goed voor je welzijn en gezondheid: het zorgt o.a. voor een groter lichaamsbewustzijn, meer ontspanning, minder stress (het helpt namelijk ook om bijvoorbeeld stress af te voeren), het versterkt je immuunsysteem, het draagt bij aan je algehele fysieke en mentale conditie, het brengt balans in je hormonale systeem, reguleert het zenuwstelsel, je lichaam wordt sterker en je voelt je fitter en energieker.

Qigong leert je om je eigen energie te voelen en hoe je het vóór je kan laten werken. Zo kun je jezelf helen door te werken met de universele levensenergie, bijvoorbeeld door je negatieve gedachtenpatronen te helen of door helende energie te sturen naar bepaalde organen.

Qigong is dan ook meer dan enkel een bewegingsleer, het is een filosofie, een manier van leven. Het leert je om anders te kijken naar jezelf en de wereld. Het helpt je de focus te verleggen van de buitenwereld naar je binnenwereld om vanuit daar, vanuit het contact met je basis, de wereld in te stappen.

Qigong
Access Consciousness

Access Consciousness

Dit is een manier van energetisch werk die uit de VS komt en al zo’n 30 jaar bestaat. Ook hier wordt de mens gezien als een energetisch wezen dat door middel van bewustzijn meer invloed kan hebben dan lang werd gedacht.

Zoals de naam al doet vermoeden, gaat deze manier van werken met energie, ervan uit dat wij maar beperkt gebruik maken van ons bewustzijn, het doel is dan ook om toegang te krijgen tot het enorme veld van bewustzijn dat beschikbaar is. Bewustzijn omvat alles en kent geen oordeel. Bewustzijn kent geen afscheiding, geen losse delen die samen de optelsom zijn, er is enkel eenheid. Access Consciousness leert mensen anders te kijken naar zichzelf en de wereld om hen heen, anders dan we al eeuwenlang doen en zoals we dat hebben geleerd. Het helpt mensen om bewuster te worden waardoor ze steeds meer loskomen van de beperkende, onjuiste ideeën en overtuigingen die we hebben over onszelf en de wereld. Ook hier geldt: terug naar de kern.

Binnen Access Consciousness wordt gewerkt met verschillende tools en technieken die erg praktisch en effectief zijn. Er wordt veel gewerkt met aanraking van bepaalde punten op het hoofd en lijf om vastzittende energie weer in beweging te krijgen of om overbodige energie te verwijderen (bijvoorbeeld energie die niet van die persoon zelf is).

Daarnaast wordt binnen Access Consciousness veel gewerkt met het stellen van vragen: niet om daar met je ratio een antwoord op te geven, maar om de energie van de vraag waar te nemen en zo los te komen van alle oordelen en beperkende overtuigingen en om meer ruimte te ervaren, d.w.z. toegang te krijgen tot het oneindige veld van bewustzijn. Het is een vrij eenvoudige maar erg doeltreffende manier van werken met energie.

Access Consciousness

Infographic 1

Infographic 2

Infographic 3

Infographic 4

VIDEOS

Een mooie toegankelijke documentaire over Aura-Touch en chakra-healing.

Het Westerse medische model maakt het ons moeilijk onszelf te leren kennen. Genezen vanuit aandacht voor je energetische systeem is in opkomst maar wordt nog veel te veel gezien als alternatief.

 

Het is zeer verrijkend om oude genezingswijzen te integreren in de hedendaagse geneeskunst.

Onbekend maakt onbemind. 

INSPIRATOREN

Anodea Judith is een Amerikaanse therapeut en schrijver. Oorspronkelijk opgeleid als klinisch psycholoog, heeft ze later andere opleidingen gevolgd onder meer op het gebied van bio-energetica, yoga en healing. Ze is vooral bekend vanwege haar kennis over het chakrasysteem, yoga en healing. Ze geeft internationaal diverse workshops en retraites.

Gregg Braden is een Amerikaanse wetenschapper en auteur van talloze boeken. Hij staat erom bekend dat hij een brug slaat tussen wetenschap en spiritualiteit. Hij wordt hierdoor door sommigen ook wel gezien als controversieel, door anderen juist als een visionair. Zijn boeken en trainingen zijn ontzettend populair en hij heeft diverse onderscheidingen ontvangen voor zijn baanbrekende werk dat zich voornamelijk richt op de ware potentie van de mens, het goddelijke dat we allen in ons hebben. Hij weet ingewikkelde materie voor een groot publiek toegankelijk te maken.

BOEKEN

Wilka Zelders

Handboek energetische basiskennis

Donna Eden

Werken met energetische geneeskunde

Anodea Judith

Handboek voor Chakra psychologie

Barbara Ann Brennan

Licht op de aura

COACHES

Corry Conen

Energetisch werk & healing