Drama & Theater

Drama & Theater

Op deze pagina vind je informatie en inspiratie over de MindView Drama & Theater

Drama & Theater is een breed begrip, hieronder vind je uitleg over de positieve invloed van toneelspelen op je eigen ontwikkeling

BESCHRIJVING

1 Drama & Theater
2 Forumtheater
3 Beeldentheater
4 Improvisatietheater
Drama & Theater

Drama & Theater

Via drama en theater word je aangemoedigd om meer te weten te komen over je diepere zelf. Je maakt verbinding tussen lichaam en geest terwijl je vertrouwen toeneemt in je intuïtie en talent. Spontaniteit en creativiteit laten je met nieuwe ogen kijken naar je innerlijke zelf, de plek waar transformatie begint. Dat kan in allerlei vormen (Forumtheater, Beeldentheater en Improvisatietheater), geeft meerdere resultaten (empathie, Theory of mind, emotieregulatie en self-efficacy) en bevordert diverse processen (helen, verbinden, ontknopen).

Drama & Theater
Forumtheater

Forumtheater

Forumtheater (gecreëerd door de Braziliaanse visionair Augusto Boal) is een toneelstuk, waarin de dialoog niet plaatsvindt tussen spelers onderling, maar tussen spelers en publiek. Het publiek wordt meespeler. Het toneelstuk gaat over een probleem, dat door de spelers aan de orde wordt gesteld en door het publiek uit eigen ervaring herkend wordt. De discussie is niet na de voorstelling maar maakt er deel van uit. De gespreksleider ookwel genaamd ‘de joker’ activeert het publiek om mee te denken met de hoofdpersoon. Wat wilde de hoofdpersoon? Waarom lukt dat niet? Wat zou hij/zij anders kunnen doen?

Forumtheater
Beeldentheater

Beeldentheater

Bij Beeldentheater worden thema’s en emoties eerst non-verbaal verkend. Wat kun je met je lijf uitdrukken zonder woorden? De spelers werken in tweetallen, de één is de beeldhouwer die van de ander een beeld maakt. Associërend op dit materiaal kan je komen tot groepsbeelden. Nog steeds zonder woorden maakt een beeldhouwer een beeld van meerdere mensen.

Beeldentheater
Improvisatietheater

Improvisatietheater

Improvisatietheater is nog meer dan geregisseerd teksttoneel, een vorm die het dichtst bij het leven van alledag staat. Iedereen kan zonder voorbereiding gaan spelen, er is geen theater nodig, geen decor, je hoeft geen tekst uit je hoofd te leren. Ondertussen train je wel je sociale en pedagogische vaardigheden.

Improvisatietheater
1 Empathie
2 Theory of mind
3 Emotieregulering
4 Self-efficacy
Empathie

Empathie

In de speelruimte van toneel kan je oefenen met de balans tussen empathie en distantie. Empathie bestaat uit voelen wat de ander voelt en uit begrijpen waarom de ander zich zo voelt. Dat helpt bij het hebben van sociale relaties en om flexibel op anderen te reageren. Verder is het een belangrijke vaardigheid voor het ontstaan van gedrag zoals samenwerken en delen.

Empathie
Theory of mind

Theory of mind

Stel je ziet in een scène een man een sigaret in zijn mond steken. Daarna begint hij op zijn zakken te kloppen en uiteindelijk om zich heen kijken. Je zal waarschijnlijk geen moeite hebben om zijn gedrag te begrijpen: hij is duidelijk zijn aansteker vergeten.

Je stapt in de scène en biedt de man een vuurtje aan. Je was in staat om in zijn geest te kijken en zijn gedrag te interpreteren. Dit noemen we de Theory of Mind.

Theory of mind
Emotieregulering

Emotieregulering

Emoties toelaten maar er niet mee samen vallen, meerdere kanten van jezelf ontwikkelen, je eigen impulsen herkennen, ‘maskers’ leren afleggen en andere rollen spelen. Het zijn voorbeelden hoe je met toneelspelen leert met je emoties om te gaan. Spelen is een veilige manier om deze verder te ontdekken.

Emotieregulering
Self-efficacy

Self-efficacy

Zelfeffectiviteit speelt een rol in hoe je je voelt, wat je denkt, de mate van je motivatie en je gedrag. Mensen met een hoge zelfeffectiviteit gaan uitdagingen eerder aan en wanneer iets niet lukt hebben ze het vertrouwen dat ze dit wel kunnen leren. Het is vaak spannend om bij toneelspelen een oefening uit te voeren, maar wanneer je ervaart dat iedereen meedoet en er positieve reacties volgen, vergroot het juist het gevoel van zelfeffectiviteit.

Self-efficacy
1 Helen
2 Verbinden
3 Ontknopen
Helen

Helen

Door verlies kan je vastraken en door middel van spel kan je los(ser) raken. De karakters die je speelt kijken vanuit verschillende perspectieven naar je verlies. Zo kun je op jouw eigen wijze en vaak zonder woorden uitdrukking geven aan je rouwproces vanuit een helend zelf.

Helen
Verbinden

Verbinden

Wat als je zou kunnen leren innerlijk te ontspannen? Door weer te leren spelen neemt je spontaniteit toe en daarmee neemt je angst af. Het spelen in een groep helpt je om je veilig te verbinden met anderen. In verschillende rollen kan je allerlei angsten uitspelen. En met regelmatig oefenen speel je jezelf klaar voor de meest uitdagende rol: je eigen leven leiden.

Verbinden
Ontknopen

Ontknopen

De Griekse filosoof Aristoteles zag een zuiverend effect van de ziel in theaterspel en noemde dit catharsis. Augusto Boal beschreef het theater als "een vergrootglas waarop menselijke impulsen, passies en conflicten worden uitgespeeld ...“. Zogezegd biedt catharsis de mogelijkheid om vanuit trauma dichterbij je spontaniteit te komen en je zo bij je ware emoties en reacties te brengen.

Ontknopen

INFOGRAPHICS

Uitleg over hoe het proces van een Forumtheater-voorstelling werkt

VIDEOS

Volgens Bessel van der Kolk kan drama en theater een belangrijke rol spelen om je beperkende overtuigingen te overwinnen

Gemotiveerd om nieuwe dingen te denken? In deze video wordt uitleg gegeven over de werking van Theatre of the Oppressed (Forumtheater)

 

Een video met de wereldberoemde improvisatietheaterinstructeur Keith Johnstone over hoe je een geïmproviseerd leven leidt 

PODCASTS

In deze podcast hoor je over de kracht van theater in een gesprek tussen provocatief psycholoog en systeemtherapeut Freek Sarink en arts/ systeemtherapeut, trainer en supervisor Flip Jan van Oenen

VERDIEPENDE ARTIKELEN

Leereffecten van drama

Ga naar Artikel

Het draait om spel niet om therapie

Ga naar Artikel

Bijvoorbeeld De Liefde

Forumtheater bij voorlichting en educatie aan vluchtelingenjongeren
Ga naar Artikel

Spelend leren en ontdekken

De wereld van betekenisgeving, eigen kracht, mogelijkheden en herstel

Books are a tool to be handled by people who want to open the door [Augusto Boal]

INSPIRATOREN

Paulo Freire stelde vast dat mensen die onderdrukt worden, de mechanismen van hun uitsluiting hebben leren aanvaarden als ‘normaal’. In het bewustwordingsproces zoals Freire dat voor ogen heeft, staan dialoog en wederzijds vertrouwen centraal.

Geïnspireerd door Paulo Freire, en zijn eigen ervaringen met drama ontwikkelde de Braziliaanse theaterregisseur Augusto Boal ‘Theatre of the Oppressed’, waarbij theater wordt gebruikt voor participatieve sociale verandering.

De grondlegger van het improvisatietheater, de Engelse theaterdocent Keith Johnstone, had moeite met de ongeloofwaardige manier van spelen door zijn acteurs. Hij bedacht spelvormen om spelers vooral spontaner te laten reageren.

BOEKEN

Pedagogy of the Oppressed –            Paolo Freire

Impro, improvisatie en theater –  Keith Johnstone  

Games voor acteurs en niet-acteurs -Augusto Boal

COACHES

Anke Helder

DRAMA & THEATER