De Mind

De Mind

Een kijk op de mind vanuit verschillende invalshoeken van MicroView tot MetaView naar MindView. Dit model op de MIND wil geen nieuwe dogmatiek oproepen, maar een bron zijn van nieuwsgierige vragen om passende, werkende en goed aanvoelende antwoorden te vinden. Neem niets zo maar aan, maar laat je inspireren door zelf opzoek te gaan naar antwoorden.

Een kijk op de MIND vanuit verschillende invalshoeken van MICRO naar META 

MIND

Veel mensen associëren de Mind met ons brein. MindView.World ziet dit anders. De Mind is een verzameling gevoelens, emoties, gedachten, overtuigingen, herinneringen en (voor)weten. Deze zijn bewust en onbewust en zijn niet alleen aanwezig binnen ons lichaam en onze hersenen, maar ook buiten ons in verbinding met anderen, de cultuur, de natuur en het universum.

Een MindView is de integrerende zienswijze van iemand over (de ontwikkeling van zijn) gevoelens, emoties, gedachten, overtuigingen en herinneringen. We evalueren en reflecteren hier continue op, geven er betekenis aan of heroverwegen onze zienswijze.

Ieder mens doorloopt een levensreis. Een reis met allerlei levenservaringen. Iedereen heeft daardoor een continue veranderende beleving ten aanzien van het proces van bewustwording, herstel, groei, transformatie, zelfactualisatie, (co-) creatie en participatie.

MICRO - cel - energie

Albert Einstein: “Everything is energy and that’s all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics.” Vele grote denkers en voelers, waaronder Einstein, Bohm, Tesla, Sheldrake, Laszlo, Capra, McGilchrist en Kauffman bezien het leven vanuit deze MindView.

Vanuit deze MindView is alles in de gehele natuur / universum (frequentiele) informatie en energie. Dit integrale bewustzijn kan in potentie materie worden. Dus alle materie (zichtbare werkelijkheid) komt voort uit frequentiele informatie en energie. De oerbron is dus het “Niet-Iets”of het spirituele “N-iets”.

Vanuit deze MindView naar onze Mind kijken, zorgt voor een fundamenteel andere zienswijze op persoonlijke groei dan de meeste mensen hebben op dit gebied.

Zou het zo kunnen zijn dat onze hersenen getuned kunnen worden op de frequenties van een universele bron-intelligentie en dat bewustzijnsgroei een finetune proces is, op zoek naar frequentiele afstemming met onze gezamenlijke en universele informatie energie bron?

MINI - brein - lichaam

Onze Mind zien als het brein is voor veel mensen de reguliere kijk op de Mind. Lichaam, brein en universum zijn echter interafhankelijk met elkaar verbonden. De vagus nervus verbindt alle lichaamsdelen, inclusief het brein, met elkaar en een goed gefinetuned brein staat ook steeds meer in verbinding met de universele informatie, energie of bron-intelligentie. Het traumagerichte denken laat onder andere zien hoe belangrijk deze connecties zijn en wat er gebeurt als deze connecties verbroken zijn. Invalshoeken zoals de neurobiologie, psychologie, geneeskunde, filosofie en andere meta-theorieën krijgen hier aandacht.

MESO - relaties - familliesystemen

Voor een duurzame relatieopbouw is een evenwichtige dynamiek nodig tussen de linker en rechter hersenhelft. Dit kan afwezig zijn, omdat we vaak gesocialiseerd zijn vanuit een overaccent op de linkerhersenhelft dynamiek. Dit kan een verklaring geven voor de individualistische maatschappij.

Als we vanuit deze MindView naar ons westers overtuigingensysteem kijken, zien we dat dit ook onze relatie-opbouw en familiesystemen negatief kan beïnvloeden. Vanuit de systeemtheorie van Minuchin & Nagy is een gezond familiesysteem een systeem met een homeostase tussen mannelijke en vrouwelijke invloed, die ook weer direct verbonden is met een homeostase tussen de linker en rechter hersenhelft invloed. Zo staat alles complementair, interafhankelijk en ecologisch met elkaar in verbinding.

MACRO - cultuur maatschappij

In hoeverre bepaalt het culturele overtuigingensysteem waarin we opgroeien de visie op de Mind? Hoe is onze "westerse" kijk ontstaan? En hoe kijken andere culturen naar de Mind? Kan een andere "culturele" kijk op de Mind van invloed zijn op de ontwikkeling van onze Mind? Heeft de technocratische systeemwereld waarin we zijn opgegroeid invloed op onze leefwereld? En welke rol spelen opvoeding, onderwijs, media en politiek hierin? Hoe ontwikkelen mensen zich wanneer ze vanuit een meer integrerende linker- en rechterhersenhelft maatschappij opgroeien?

META - universum - spiritualiteit

Hebben we een ziel en wat maakt ons „levend“? En in hoeverre heeft onze ziel invloed op onze Mind? Kunnen we aannemen dat onze Mind "overal" aanwezig is? En dat iedereen met elkaar verbonden is? Is er een universele waarheid? Of leeft iedereen vanuit zijn geïsoleerde subjectieve werkelijkheid? Berust alles in ons leven op toeval of staat alles in het leven vooraf al vast of is het ook denkbaar dat er een dynamisch evenwicht is tussen toeval en voorbestemdheid? Kunnen we door meer bewust te worden meer invloed krijgen op ons leven?

VAN MICRO NAAR META en terug....

EEN EVOLUTIONAIRE SPRONG in BEWUSTZIJN

COACHES

Jan-Pieter Sonbeek

BEWUSTZIJN - ZIJNSPSYCHOLOGIE

Boudewijn de Vries

BEWUSTZIJN - ZIJNSPSYCHOLOGIE

MEER LEREN