6M Model

Het 7M model

Een kijk op de mind en mens vanuit verschillende invalshoeken van MicroView tot MetaView naar MindView. Dit model op de MIND wil geen nieuwe dogmatiek oproepen, maar een bron zijn van nieuwsgierige vragen om jezelf te ontdekken en te ontwikkelen. Neem niets zo maar aan, maar laat je inspireren door zelf opzoek te
gaan naar de antwoorden die bij jou passen.

Een kijk op de MIND vanuit verschillende invalshoeken van MICRO naar META 

7M model

MIND

Veel mensen associëren de Mind met ons brein. MindView.World ziet dit anders. De Mind is een verzameling gevoelens, emoties, gedachten, overtuigingen, herinneringen en wijsheden. Deze zijn bewust en onbewust en zijn niet alleen aanwezig binnen ons lichaam en onze hersenen, maar ook buiten ons in verbinding met anderen, de cultuur, de natuur en het universum.

Een MindView is de integrerende zienswijze van iemand over (de ontwikkeling van zijn) gevoelens, emoties, gedachten, overtuigingen en herinneringen. Je evalueert en reflecteert hier continue op, geeft er betekenis aan en/of past je zienswijze aan. Ieder mens doorloopt een levensreis. Een reis met allerlei levenservaringen. Iedereen heeft daardoor een continue veranderende beleving ten aanzien van het proces van bewustwording, herstel, groei, transformatie, creatie, manifestatie en participatie.

MICRO - cel - energie

Albert Einstein: “Everything is energy and that’s all there is to it. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy. This is physics.” Vele grote denkers en voelers, waaronder Einstein, Bohm en Tesla bezien het leven vanuit deze MindView. Vanuit deze MindView is alles in de gehele natuur / universum (frequentiele) informatie en energie. Dit integrale bewustzijn kan in potentie materie worden. Dus alle materie (zichtbare werkelijkheid) komt voort uit frequentiele informatie en energie. De universele bron intelligentie. Dat betekent dus dat je dus met alles en iedereen (energetische) verbonden bent. Dus dat wat je gedachten, emoties en gevoelens een directe link hebben naar je omgeving.

MINI - brein - lichaam

Onze Mind zien als het brein is voor veel mensen de reguliere kijk op de Mind. Lichaam, brein, emoties en gevoelens zijn echter met elkaar verbonden. De vagus nervus verbindt alle lichaamsdelen, emoties en gevoelens met elkaar. Het traumagerichte denken laat onder andere zien hoe belangrijk deze verbindingen zijn en wat er gebeurt als mensen in de eerste jaren van hun leven onveilig gehecht zijn. Door lichaamsbewustzijn te ontwikkelen kun je jezelf steeds meer bewust te worden van oude overlevingspatronen die zich in het lichaam hebben opgeslagen. Vanuit lichaamsbewustzijn kunnen we zachtheid ontwikkelen voor delen in onszelf die getraumatiseerd zijn en ons nog steeds ‘helpen’ om te overleven. Invalshoeken zoals allerlei lichaamsgerichte therapieen, neurobiologie, psychologie en geneeskunde houden zich bezig voor een groot deel bezig binnen deze invalshoek.

MESO - relaties - familliesystemen

We groeien allemaal op in een familiesysteem. Binnen dit systeem gaan je relaties aan, waardoor je onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen overneemt. Deze onbewuste patronen kunnen jezelf bekrachtigen of beperken. Deze patronen nemen we ook mee in het huidige leven in onze relaties, bij onze kinderen en op ons werk. Mensen leven voor het grootste deel vanuit onbewuste patronen die in de eerste jaren van hun leven in deze familiiesystemen zijn ontstaan. Vaak zijn dit overlevingssystemen die ons als klein kind hielpen om te overleven. Echter in ons latere leven kunnen deze systemen barrieres vormen in de relaties met anderen. Systeemtheorie, familiie opstellingen, sociale pscyhologie en Tranasctionele analyse zijn bijvoorbeeld interessante invalshoeken om te ontdekken.

MACRO - cultuur maatschappij

In hoeverre bepaalt het culturele-, geloofs- en maatschappelijke overtuigingensysteem waarin je opgroeit je visie op het leven? In hoeverre beinvloed de industriele, cognitieve-, individualistische-, prestatie maatschappij ons in onze ontwikkeling. In hoeverre bepaalt onze maatschappelijke kijk op ziekte en gezondheid onze psychische gezondheid? En hoe kijken andere culturen naar de Mind? Kan een andere "culturele" kijk op de Mind van invloed zijn op de ontwikkeling van onze Mind? En welke rol spelen opvoeding, onderwijs, media en politiek hierin? Hoe ontwikkelen mensen zich wanneer ze vanuit een meer holistische- integratieve en empatische kijk naar Mens-, Mind-, en Maatschappij gaan kijken? Wat als mensen van jongs af aan al vanuit deze kijk opgroeien? Wat heeft dit voor gevolgen voor de opvoeding van kinderen? Voor de verbinding van kinderen met zichzelf en anderen?

META - universum - spiritualiteit

Hebben we een ziel en wat maakt ons „levend“? En in hoeverre heeft onze ziel invloed op onze Mind? Kunnen we aannemen dat onze Mind "overal" aanwezig is? En dat iedereen met elkaar verbonden is? Is er een universele waarheid? Of leeft iedereen vanuit zijn geïsoleerde subjectieve werkelijkheid? Berust alles in ons leven op toeval of staat alles in het leven vooraf al vast of is het ook denkbaar dat er een dynamisch evenwicht is tussen toeval en voorbestemdheid? Kunnen we door meer bewust te worden meer invloed krijgen op ons leven? Kunnen we door meer bewustwording meer verbinding krijgen met de universele wetten? Meer berbinding met ons ware zelf? Meer verbinding met onszelf en de reden waarom we hier op aarde zijn? Om ons verlangen vorm te geven? Zijn we niet onderdeel van een levend systeem dat niet lineair te beinvloeden is?

VAN MICRO NAAR META en terug....